13 maj 2016 14:05

13 maj 2016 14:05

Grannar gav upp kampen i Ekedal

EKEDAL: Ny detaljplan för över 150 nya bostäder gick igenom

Detaljplanen för Ekedal södra har vunnit laga kraft. Därmed ser Skövdebostäders bygge av 150 nya lägenheter ut att komma i gång på allvar efter sommaren.

– Vi hoppas på bygglov i maj och kunna göra vissa markförberedelser innan sommaren, säger vd Dan Sandén.

Den nya detaljplanen öppnar för bostäder sydväst om Ekedals äldreboende. Skövdebostäder står för 150 av dessa, men även Asplunds Bygg AB och en mindre aktör planerar för bostäder. Asplunds kommer att bygga åt Skövdebostäder som totalt investerar 182 miljoner kronor i projektet som profilerats som en satsning på bostäder för yngre människor.

Skövde kommun beslutade om planen i januari, men den överklagades av grannar som befarade att de nya husen skulle bli så höga att de skuggar deras altaner.

Länsstyrelsen avslog överklagandet och nu står det klart att ingen klagande har valt att gå vidare till högre instans.

– Vi hoppas på bygglov i maj och kunna göra vissa markförberedelser innan sommaren, säger vd Dan Sandén.

Den nya detaljplanen öppnar för bostäder sydväst om Ekedals äldreboende. Skövdebostäder står för 150 av dessa, men även Asplunds Bygg AB och en mindre aktör planerar för bostäder. Asplunds kommer att bygga åt Skövdebostäder som totalt investerar 182 miljoner kronor i projektet som profilerats som en satsning på bostäder för yngre människor.

Skövde kommun beslutade om planen i januari, men den överklagades av grannar som befarade att de nya husen skulle bli så höga att de skuggar deras altaner.

Länsstyrelsen avslog överklagandet och nu står det klart att ingen klagande har valt att gå vidare till högre instans.