13 maj 2016 15:20

13 maj 2016 15:20

Söker givare av bröstmjölk

SKAS

Den donerade bröstmjölken på Skaraborgs sjukhus neonatalavdelning, för alltför tidigt födda barn, börjar ta slut och nu vill sjukhuset ha fler givare inför sommaren.

Bröstmjölk är det enda som kan ges till de allra minsta. Den donerade mjölken är hållbar under sex månader och avdelningen måste hela tiden ha framförhållning.

– Alla som ställer upp och blir donatorer gör något otroligt viktigt, säger enhetschefen Lotta Lans i ett pressmeddelande.

Bröstmjölk är det enda som kan ges till de allra minsta. Den donerade mjölken är hållbar under sex månader och avdelningen måste hela tiden ha framförhållning.

– Alla som ställer upp och blir donatorer gör något otroligt viktigt, säger enhetschefen Lotta Lans i ett pressmeddelande.