13 maj 2016 06:00

13 maj 2016 06:00

Tillgängligheten granskad i Skövde

SKÖVDE: Tillgänglighetsbarometern för 2016 presenteras av Humana

Årets undersökning av omsorgsföretaget Humana presenteras i den så kallade Tillgänglighetsbarometern. Här granskas 194 kommuners arbete med att underlätta för människor med en funktionsnedsättning. Skövde hamnar på plats 37 i undersökningen.

Enkäten skickades ut till landets samtliga 290 kommuner under våren och var i form av en webbenkät. Frågorna har arbetats fram av en projektgrupp inom omsorgsföretaget Humana, Hjärnkraft samt SPF seniorerna. Frågorna skulle besvaras av den som är högst ansvarig för frågor som rör tillgänglighet. 194 kommuner valde att svara på enkätens 17 frågor, undersökningen är genomförd för sjunde året i rad.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsbarometern innehåller frågor om vilka styrmedel kommunen använder för att förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta, samt frågor om hur det faktiskt ser ut just nu. Ett riksdagsbeslut har slagit fast att så kallade ”enkelt avhjälpta hinder” skulle ha varit undanröjda redan 2010, men så har inte skett i många fall. Granskningen visar att hälften av kommunerna inte gör en utvärdering av sina egna mål för arbetet med tillgänglighet.

Enkätsvar

Så har till exempel inte skett i Skövde kommun, det framgår också från kommunens enkätsvar att det saknas en plan för tillgänglighet på skolgårdar. På frågan om det genomförts en inventering vad gäller fysisk tillgänglighet i flerbostadshus de senaste fyra åren blir även där svaret nej, men det framgår att en inventering kommer att göras.

– Det finns åtgärder som både tar tid och som kräver resurser. Men att kommunerna i så stor utsträckning inte genomför tillgänglighetsinsatser som är enkla och kostnadsfria tyder på en alldeles för passiv inställning, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Positivt

Enkäten visar även på positiva effekter vad gäller tillgänglighet på simhallar och idrottsanläggningar. I Skövde och flera andra kommuner erbjuder man också feriejobb till unga med funktionsnedsättning.

På frågan om tillgänglighet på uteserveringar I Skövde visar enkätsvaret att det finns ett regelverk eller lokal förordning som ska ge möjlighet för rullstolsburna till besök.

Enkäten skickades ut till landets samtliga 290 kommuner under våren och var i form av en webbenkät. Frågorna har arbetats fram av en projektgrupp inom omsorgsföretaget Humana, Hjärnkraft samt SPF seniorerna. Frågorna skulle besvaras av den som är högst ansvarig för frågor som rör tillgänglighet. 194 kommuner valde att svara på enkätens 17 frågor, undersökningen är genomförd för sjunde året i rad.

Tillgänglighet

Tillgänglighetsbarometern innehåller frågor om vilka styrmedel kommunen använder för att förbättra tillgängligheten för funktionsnedsatta, samt frågor om hur det faktiskt ser ut just nu. Ett riksdagsbeslut har slagit fast att så kallade ”enkelt avhjälpta hinder” skulle ha varit undanröjda redan 2010, men så har inte skett i många fall. Granskningen visar att hälften av kommunerna inte gör en utvärdering av sina egna mål för arbetet med tillgänglighet.

Enkätsvar

Så har till exempel inte skett i Skövde kommun, det framgår också från kommunens enkätsvar att det saknas en plan för tillgänglighet på skolgårdar. På frågan om det genomförts en inventering vad gäller fysisk tillgänglighet i flerbostadshus de senaste fyra åren blir även där svaret nej, men det framgår att en inventering kommer att göras.

– Det finns åtgärder som både tar tid och som kräver resurser. Men att kommunerna i så stor utsträckning inte genomför tillgänglighetsinsatser som är enkla och kostnadsfria tyder på en alldeles för passiv inställning, säger Jonatan Arenius, tillgänglighetsansvarig på Humana.

Positivt

Enkäten visar även på positiva effekter vad gäller tillgänglighet på simhallar och idrottsanläggningar. I Skövde och flera andra kommuner erbjuder man också feriejobb till unga med funktionsnedsättning.

På frågan om tillgänglighet på uteserveringar I Skövde visar enkätsvaret att det finns ett regelverk eller lokal förordning som ska ge möjlighet för rullstolsburna till besök.