16 maj 2016 06:00

16 maj 2016 06:00

Huspriserna har gått nedåt 2016

BOSTÄDER: Tydlig trend de senaste månaderna

Under 2016 har medelpriset på småhus i Skövde sjunkit för varje månad som har gått. Sedan januari har snittpriset gått ner nästan 100 000 kronor.
Men på längre sikt är priserna fortfarande klart högre än tidigare.

Den sista januari låg snittpriset för ett småhus i Skövde för tre månader bakåt på 2 318 000 kronor enligt Statistiska centralbyrå, SCB. Det är den högsta noteringen i kommunen någonsin enligt statistiken.

Men sedan dess har det så smått börjat vända. Månaden efter hade snittpriset sjunkit för första gången på länge om än bara till 2 314 000 kronor och den utvecklingen har fortsatt. I slutet av mars hade det sjunkit med 70 000 kronor och nuni slutet av april med nästan 100 000 kronor till 2 227 000 kronor.

Stigit på lång sikt

Utvecklingen påverkas naturligtvis av enskilda försäljningar men trenden talar för att prisrallyt har stannat av för tillfället.

Tittar man dock lite längre tillbaka i backspegeln ser man att priserna nu ändå är klart högre än tidigare.

Jämfört med sista april 2015 då medelpriset låg strax under 1,9 miljoner kronor har priset gått upp hela 22 procent men det är alltså framför allt en effekt av höga värden under senare delen av våren och sommaren.

Ytterligare ett år bakåt, sista april 2014, var medelpriset 1 666 000 kronor och 2013 var det 1 409 000 kronor.

Upp i riket

I riket steg småhuspriserna med nästan en procent under den senaste tremånadersperioden februari – april 2016, jämfört med den föregående perioden november 2015 – januari 2016.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 11 procent.

Med småhus avser SCB småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.

Den sista januari låg snittpriset för ett småhus i Skövde för tre månader bakåt på 2 318 000 kronor enligt Statistiska centralbyrå, SCB. Det är den högsta noteringen i kommunen någonsin enligt statistiken.

Men sedan dess har det så smått börjat vända. Månaden efter hade snittpriset sjunkit för första gången på länge om än bara till 2 314 000 kronor och den utvecklingen har fortsatt. I slutet av mars hade det sjunkit med 70 000 kronor och nuni slutet av april med nästan 100 000 kronor till 2 227 000 kronor.

Stigit på lång sikt

Utvecklingen påverkas naturligtvis av enskilda försäljningar men trenden talar för att prisrallyt har stannat av för tillfället.

Tittar man dock lite längre tillbaka i backspegeln ser man att priserna nu ändå är klart högre än tidigare.

Jämfört med sista april 2015 då medelpriset låg strax under 1,9 miljoner kronor har priset gått upp hela 22 procent men det är alltså framför allt en effekt av höga värden under senare delen av våren och sommaren.

Ytterligare ett år bakåt, sista april 2014, var medelpriset 1 666 000 kronor och 2013 var det 1 409 000 kronor.

Upp i riket

I riket steg småhuspriserna med nästan en procent under den senaste tremånadersperioden februari – april 2016, jämfört med den föregående perioden november 2015 – januari 2016.

På årsbasis, senaste tremånadersperioden jämfört med motsvarande period ett år tidigare, har priserna stigit med 11 procent.

Med småhus avser SCB småhus för permanentboende och omfattar både friliggande en- och tvåbostadshus samt rad- och kedjehus.