16 maj 2016 19:19

16 maj 2016 19:20

Kommunen lånar till storsatsningen

Låneskulden kommer att växa kraftigt de kommande åren

Skövde kommun kommer kraftigt öka sin låneskuld med den storsatsning som Alliansen i Skövde vill göra de kommande åren.
Låneskulden ökar med 180 procent under en treårsperiod.

Det framgick av måndagens presskonferens där den borgerliga fyrklövern presenterade sitt fullständiga budgetförslag. I prognosen för 2016 har Skövde kommun en låneskuld på 700 miljoner kronor.

2019 spås skulden ha stigit till 1 950 miljoner kronor för att finansiera satsningar på bland annat nya skolor, idrotts- och ishallar samt parkeringshus.

– Vi ser att intresset för Skövde ökar och det är rätt läge att ta tillvara på det. Det är nu vi ska göra det stora steget framåt. Vi säger att vi ska ta ansvar för Skaraborg och då måste vi bli större för att göra det. Det här är en signal att vi växlar upp, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

M, C, L och KD är överens om att öka belåningen kraftigt.

– Det är tröskeleffekter som infinner sig vid vissa lägen. Antingen tar man den här tröskeln eller inte. Vi måste ta det här steget, det är inte politiskt ansvar att inte våga, säger Leif Walterum (C).

– Vi visar det omgivande samhället att vi är beredda att göra den här satsningen. Med Stallsiken upptäckte mängder av butiker oss och det här vi visar igen att vi satsar på framtiden. Vi ser att arbetade timmar och skattekraften kommer att öka så att det är inget svårt beslut, säger Conny Brännberg (KD).

Katarina Jonsson säger att Skövde kommun har en urstark ekonomi. Soliditeten enligt bokslutet 2015 är 36,3 procent och väntas sjunka till 34,2 (2019) med den ökade upplåningen.

Växer snabbare

Samtidigt spås ekonomin växa med då befolkningen ökar snabbare än vad som tidigare har beräknats. Redan 2023 väntas Skövde kommun ha nått 60 000 invånare.

Den hårt pressade hemvården får en förstärkning med åtta miljoner kronor, men det besparings- och förändringsarbete som pågår där fortsätter.

Skövde kommuns budget för 2017 ska beslutas om i kommunfullmäktige den 20 juni.

Det framgick av måndagens presskonferens där den borgerliga fyrklövern presenterade sitt fullständiga budgetförslag. I prognosen för 2016 har Skövde kommun en låneskuld på 700 miljoner kronor.

2019 spås skulden ha stigit till 1 950 miljoner kronor för att finansiera satsningar på bland annat nya skolor, idrotts- och ishallar samt parkeringshus.

– Vi ser att intresset för Skövde ökar och det är rätt läge att ta tillvara på det. Det är nu vi ska göra det stora steget framåt. Vi säger att vi ska ta ansvar för Skaraborg och då måste vi bli större för att göra det. Det här är en signal att vi växlar upp, säger Katarina Jonsson (M), ordförande i kommunstyrelsen.

M, C, L och KD är överens om att öka belåningen kraftigt.

– Det är tröskeleffekter som infinner sig vid vissa lägen. Antingen tar man den här tröskeln eller inte. Vi måste ta det här steget, det är inte politiskt ansvar att inte våga, säger Leif Walterum (C).

– Vi visar det omgivande samhället att vi är beredda att göra den här satsningen. Med Stallsiken upptäckte mängder av butiker oss och det här vi visar igen att vi satsar på framtiden. Vi ser att arbetade timmar och skattekraften kommer att öka så att det är inget svårt beslut, säger Conny Brännberg (KD).

Katarina Jonsson säger att Skövde kommun har en urstark ekonomi. Soliditeten enligt bokslutet 2015 är 36,3 procent och väntas sjunka till 34,2 (2019) med den ökade upplåningen.

Växer snabbare

Samtidigt spås ekonomin växa med då befolkningen ökar snabbare än vad som tidigare har beräknats. Redan 2023 väntas Skövde kommun ha nått 60 000 invånare.

Den hårt pressade hemvården får en förstärkning med åtta miljoner kronor, men det besparings- och förändringsarbete som pågår där fortsätter.

Skövde kommuns budget för 2017 ska beslutas om i kommunfullmäktige den 20 juni.

Ur budgeten

Närmar sig tre miljarder

Kostnaderna för att driva Skövde kommun ligger 2017 på 2,65 miljarder kronor. Största enskilda området är barn- och utbildningsnämnden som ensamt kostar 1,026 miljoner kronor nästa år.

Övriga stora nämnder är vård och omsorg (819,3 miljoner kronor) och kommunstyrelsen (407,2 miljoner kronor).

Prognosen för resultatet för 2017 väntas bli 92 miljoner kronor.

Satsning på löner:

Leif Walterum (C) säger att man vill satsa på konkurrenskraftiga löner. 8 miljoner kronor läggs på förskollärare och socialsekreterare (redan från 2016). Personalindex skrivs upp med tre procent vilket högre än de flesta löneavtal som slutits på arbetsmarknaden i år. Det extra löneutrymmet som uppstår där samt ytterligare 5 miljoner kronor ska fördelas av arbetsgivarutskott i höst.

– När vi har den lönekartläggningen framme kommer vi titta på vilka hur fördelningen ska göra. Arbetsgivarutskottet kan ha ett helikopterperspektiv. Vi skapar också fler interna karriärvägar och traineeprogram, säger Walterum.

Källa: Alliansens budgetförslag

Låneskuld

Prognos 2016: 700 miljoner kronor

Budget 2017: 1 300 miljoner

Plan: 1 650 miljoner kronor

Plan: 1 950 miljoner kronor