16 maj 2016 12:15

16 maj 2016 14:54

Rydskolans högstadium öppnas 2017

(UPPDATERAD 14.53) Nästa höst öppnar Skövde kommun högstadiet på Rydskolan.
Det finns även planer på att återigen öppna Fjärilskolan, och då för klasserna F–3.

– Skövde växer och vi måste ha skolplatser till eleverna. Raoul Wallenbergskolan har tillstånd att öppna högstadium, men vi har fått uppfattningen att det är osäkert när det blir, säger Paula Bäckman, (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, bun.

Positivt komplement

Av den anledningen föreslår nu ett enigt arbetsutskott nämnden att, den 7 juni, besluta att öppna högstadiet på Rydskolan igen till hösten 2017.

I december förra året bekräftade Peter Gejervall, rektor på Raoul Wallenbergskolan, att man skulle starta högstadium hösten 2017. Det är det som bun nu känner osäkerhet kring.

– Men om de startar så blir det ett positivt komplement, säger Paula Bäckman.

Färre paviljonger

Helena Dahlström, (S), andre vice ordförande i bun, säger att platserna behövs ändå eftersom Skövde växer. Hon menar också att nämnden inte vill hamna i den situationen igen att man tror att friskoleplatser ska öppna, och att det sedan inte blir så.

Au menar att lösningen är kostnadseffektiv då skolan är anpassad för högstadium samt att man inte behöver använda paviljonger i samma utsträckning.

Fjärilskolan öppnar

Rydskolans nya högstadium kommer att växa fram under tre år, och kommer att ha tre klasser i varje årskurs. Nästa höst börjar alltså tre klasser i årskurs sju.

I dag har Rydskolan cirka 400 elever i klasserna F–6, och planen är att den inom en ganska snar framtid ska ha klasserna 4–9.

Planen är även att öppna Fjärilskolan igen och då ha klasserna F–3 där.

– Fjärilskolan står tom nu och måste renoveras. Tanken är att ha två samverkande skolor i Södra Ryd, säger Anna Bergman, (M), förste vice ordförande i bun.

När det gäller högstadiet vill man locka ungdomar från hela kommunen till Rydskolan. Det ska man göra genom att profilera sig.

– Det kan till exempel handla om programmering eller en idrottsprofil, säger Gustaf Olsson, sektorschef.

Många kritiska röster höjdes när högstadiet lades ner. Vad är er kommentar till dem som nu säger ”vad var det vi sa”?

– Det handlar om att ha respekt för att beslut fattas vid olika tidpunkter med den vetskap man har då. När saker förändras måste man kunna vara flexibel, säger Paula Bäckman.

Visste redan då

Men redan vid nedläggningen pratade man om behovet av ett högstadium på Rydskolan.

– I våra interna diskussioner visste vi att om ett antal år behöver vi öppna igen, säger Helena Dahlström.

– Skövde växer och vi måste ha skolplatser till eleverna. Raoul Wallenbergskolan har tillstånd att öppna högstadium, men vi har fått uppfattningen att det är osäkert när det blir, säger Paula Bäckman, (C), ordförande i barn- och utbildningsnämnden, bun.

Positivt komplement

Av den anledningen föreslår nu ett enigt arbetsutskott nämnden att, den 7 juni, besluta att öppna högstadiet på Rydskolan igen till hösten 2017.

I december förra året bekräftade Peter Gejervall, rektor på Raoul Wallenbergskolan, att man skulle starta högstadium hösten 2017. Det är det som bun nu känner osäkerhet kring.

– Men om de startar så blir det ett positivt komplement, säger Paula Bäckman.

Färre paviljonger

Helena Dahlström, (S), andre vice ordförande i bun, säger att platserna behövs ändå eftersom Skövde växer. Hon menar också att nämnden inte vill hamna i den situationen igen att man tror att friskoleplatser ska öppna, och att det sedan inte blir så.

Au menar att lösningen är kostnadseffektiv då skolan är anpassad för högstadium samt att man inte behöver använda paviljonger i samma utsträckning.

Fjärilskolan öppnar

Rydskolans nya högstadium kommer att växa fram under tre år, och kommer att ha tre klasser i varje årskurs. Nästa höst börjar alltså tre klasser i årskurs sju.

I dag har Rydskolan cirka 400 elever i klasserna F–6, och planen är att den inom en ganska snar framtid ska ha klasserna 4–9.

Planen är även att öppna Fjärilskolan igen och då ha klasserna F–3 där.

– Fjärilskolan står tom nu och måste renoveras. Tanken är att ha två samverkande skolor i Södra Ryd, säger Anna Bergman, (M), förste vice ordförande i bun.

När det gäller högstadiet vill man locka ungdomar från hela kommunen till Rydskolan. Det ska man göra genom att profilera sig.

– Det kan till exempel handla om programmering eller en idrottsprofil, säger Gustaf Olsson, sektorschef.

Många kritiska röster höjdes när högstadiet lades ner. Vad är er kommentar till dem som nu säger ”vad var det vi sa”?

– Det handlar om att ha respekt för att beslut fattas vid olika tidpunkter med den vetskap man har då. När saker förändras måste man kunna vara flexibel, säger Paula Bäckman.

Visste redan då

Men redan vid nedläggningen pratade man om behovet av ett högstadium på Rydskolan.

– I våra interna diskussioner visste vi att om ett antal år behöver vi öppna igen, säger Helena Dahlström.