17 maj 2016 16:31

17 maj 2016 16:46

Ännu en kommunal chef lämnar

Flera chefsluckor inom viktigt område

Ytterligare en chef inom Skövdes kommuns samhällsbyggnadssektor slutar. Till sommaren står kommunen därmed utan chefer på tre tunga poster.

Det är planchefen Linda Tubbin som har sagt upp sig efter bara ett drygt år som planchef i Skövde kommun. Hon tillträdde i mars och har pendlat från Jönköping. Hon går nu till ett jobb inom det privata näringslivet i Jönköping uppger samhällbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

Linda Tubbin slutar till sommaren då även Eva Darolf försvinner efter att även hon har sagt upp sig. Under lång tid har också Skövde kommun stått utan fast mark- och exploateringschef.

– Vi har haft ansökningar ute i två omgångar på den tjänsten, men det är jättesvårt att rekrytera dit. Göteborg dammsuger marknaden just nu, säger Darolf.

Hon och förre lantmäterichefen har tidigare tagit Mex-ansvaret.

Med tre tunga vakanser riskerar Skövde ett glapp i den så viktiga samhällsbyggarprocessen. Att få fram planer och bostäder är en av de frågor som kommunledningen prioriterar högst.

– Det pågår ett arbete inom ledningsgruppen för att fixa detta och hålla bollen på banan. Vi kommer att säkert att hitta tf-lösningar, säger Darolf.

Det är planchefen Linda Tubbin som har sagt upp sig efter bara ett drygt år som planchef i Skövde kommun. Hon tillträdde i mars och har pendlat från Jönköping. Hon går nu till ett jobb inom det privata näringslivet i Jönköping uppger samhällbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

Linda Tubbin slutar till sommaren då även Eva Darolf försvinner efter att även hon har sagt upp sig. Under lång tid har också Skövde kommun stått utan fast mark- och exploateringschef.

– Vi har haft ansökningar ute i två omgångar på den tjänsten, men det är jättesvårt att rekrytera dit. Göteborg dammsuger marknaden just nu, säger Darolf.

Hon och förre lantmäterichefen har tidigare tagit Mex-ansvaret.

Med tre tunga vakanser riskerar Skövde ett glapp i den så viktiga samhällsbyggarprocessen. Att få fram planer och bostäder är en av de frågor som kommunledningen prioriterar högst.

– Det pågår ett arbete inom ledningsgruppen för att fixa detta och hålla bollen på banan. Vi kommer att säkert att hitta tf-lösningar, säger Darolf.