17 maj 2016 06:00

17 maj 2016 06:00

Färre miljöbilar används

SKARABORG: Andelen miljöbilar i kommunorganisationerna minskar

Kommuner använder färre miljöbilar i sina organisationer. Det visar färsk statistik från kommun- och landstingsdatabasen. De senaste tre åren har det skett en minskning såväl i landet som helhet som i kommunerna i SLA:s spridningsområde.

Andelen miljöbilar i landets kommunorganisationer har minskat något (se faktaruta) de senaste åren.

Det visar färsk statistik från kommun- och landstingsdatabasen som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

– Antalet miljöbilar ökar alldeles för sakta generellt sett, dock jobbar nog vissa kommuner hårdare än andra, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, till Nyhetsbyrån Siren.

De senaste tre åren rullar det färre kommunala miljöbilar generellt i hela Sverige enligt riksgenomsnittet, från 36,3 procent 2013 till 34,6 procent 2015.

Det är en utveckling som stämmer överrens med den i de lokala kommunerna i SLA:s spridningsområde.

Den största procentuella minskning har skett i Falköping där andelen miljöbilar har reducerats med 10,4 procent följt av Karlsborg där den procentuella nedgången uppgår till 9,9 procent från 2013 till 2015.

I Skövde, Tibro, Hjo och Mariestad har det skett en marginell minskning under de senaste tre åren.

Helsingborg, Stockholm och Göteborg är de kommuner som hade högst andel miljöbilar år 2015.

Andelen miljöbilar i landets kommunorganisationer har minskat något (se faktaruta) de senaste åren.

Det visar färsk statistik från kommun- och landstingsdatabasen som Nyhetsbyrån Siren har sammanställt.

– Antalet miljöbilar ökar alldeles för sakta generellt sett, dock jobbar nog vissa kommuner hårdare än andra, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys, till Nyhetsbyrån Siren.

De senaste tre åren rullar det färre kommunala miljöbilar generellt i hela Sverige enligt riksgenomsnittet, från 36,3 procent 2013 till 34,6 procent 2015.

Det är en utveckling som stämmer överrens med den i de lokala kommunerna i SLA:s spridningsområde.

Den största procentuella minskning har skett i Falköping där andelen miljöbilar har reducerats med 10,4 procent följt av Karlsborg där den procentuella nedgången uppgår till 9,9 procent från 2013 till 2015.

I Skövde, Tibro, Hjo och Mariestad har det skett en marginell minskning under de senaste tre åren.

Helsingborg, Stockholm och Göteborg är de kommuner som hade högst andel miljöbilar år 2015.

Miljöbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationer

Andelen miljöbilar och lätta lastbilar i kommunorganisationer, i procent 2013–2015.

Lokala siffror 2013 2014 2015 Utveckling

Falköping 59,6 50,6 49,2 -10,4 %

Hjo 42,3 41,7 41,3 -1,0%

Karlsborg 38,3 30,0 28,4 -9,9%

Mariestad 37,9 36,6 36,8 -1,1%

Skövde 54,5 52,1 52,1 -2,4%

Tibro 25,9 27,8 24,4 -1,5%

Riksgenomsnitt 36,3 35,2 34,6 -1,8%

Källa: Statistiken kommer ifrån Kommun- och landstings-databasen men har sammanställts av nyhetsbyrån Siren.