17 maj 2016 13:57

17 maj 2016 13:57

Projekt för att hitta vikarier

KOMMUN: Ny satsning under våren

Under våren har ett nytt pilotprojekt startats inom kommunen.
Sektor barn och utbildning har samarbetat med bemanningsenheten för sektor vård och omsorg för att göra det lättare att hitta vikarier.

– Vi har testat att jobba tillsammans med bemanningsenheten i ett pilotprojekt med sex förskolor nu under våren. I höst kommer vi att ta med även övriga förskolor i Skövde kommun och använda bemanningsenheten när vi behöver vikarier, säger Anna-Karin Gustavsson vid sektor barn och utbildning i Skövde i ett pressmeddelande.

Över två år

Bakgrunden är att vikarieanskaffning har identifierats som en av förskolans största tidstjuvar i den kartläggning som gjorts tillsammans med de fackliga organisationerna. Därför är behovet att en mer effektiv bemanningsfunktion för vikarieanskaffning stort

Projektet sträcker sig över två år. På sikt kommer alla korttidsvikarier inom sektor barn och utbildning att rekryteras, introduceras och bemannas via bemanningsenheten.

– Vi har testat att jobba tillsammans med bemanningsenheten i ett pilotprojekt med sex förskolor nu under våren. I höst kommer vi att ta med även övriga förskolor i Skövde kommun och använda bemanningsenheten när vi behöver vikarier, säger Anna-Karin Gustavsson vid sektor barn och utbildning i Skövde i ett pressmeddelande.

Över två år

Bakgrunden är att vikarieanskaffning har identifierats som en av förskolans största tidstjuvar i den kartläggning som gjorts tillsammans med de fackliga organisationerna. Därför är behovet att en mer effektiv bemanningsfunktion för vikarieanskaffning stort

Projektet sträcker sig över två år. På sikt kommer alla korttidsvikarier inom sektor barn och utbildning att rekryteras, introduceras och bemannas via bemanningsenheten.