17 maj 2016 16:56

17 maj 2016 16:56

"Vår plan ligger fast"

SKÖVDE: Efter beskedet om Rydskolan ska öppna högstadium igen

Raoul Wallenberg-skolans ambition att öppna ett högstadium på Norrmalm hösten 2017 ligger fast, men frågan är om kommunen kan ge bygglov för den tänkta skolbyggnaden.

Måndagens besked från Skövde kommun att Rydskolan ska öppnas som högstadieskola igen kom oväntat. Vid presskonferensen förklarade den politiska ledningen för barn- och utbildningsnämnden att det finns en osäkerhet om friskolan Raoul Wallenberg-skolan kommer att öppna Norrmalm 2017.

Vill öppna

Enligt Raoul Wallenbergskolans rektor Peter Gejervall är den avgörande punkten om Skövde kommun kommer klara att ta de beslut som krävs för att ställa om en befintlig fastighet på Norrmalm till skola.

– Vår plan är att öppna 2017, men det ligger inte på oss om vi kan starta då eller inte. Sedan flera månader tillbaka har vi varit klara med tillstånd, organisation och med fastighetsägare, men det ligger på kommunens detaljplaneavdelning att lösa frågan, säger Peter Gejervall till SLA.

Från Skövde kommuns sida är i dag svaret att man inte kan ge några garantier att allt hinner bli klart för en skolstart 2017. Måste en ny detaljplan tas fram är det redan för sent – den processen tar för lång tid.

– Vi kan inte säkert säga att det står en skola där 2017, men vi jobbar för att lösa det. Vi har inte gett upp hoppet, säger samhällbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

Enligt henne undersöker kommunen i hop med fastighetsägaren om det är möjligt att komma fram till ett bygglov utan en omfattande planändring.

Skövde kommun har tagit fram ett planprogram för Norrmalm där stora förändringar väntar de kommande åren.

– Det är ett omvandlingsområde och när det arbetet pågår uppstår den här typen av konfliktsituationer, säger Darolf.

Fyra miljoner extra

Under tisdagen kom många positiva kommentarer till beskedet att Rydskolan öppnar igen. Bland annat från Lärarförbundet som organiserade många av de lärare som jobbade på Rydskolan då. I den gruppen fanns en stor besvikelse över stängningen.

– Det är en av Skövdes finaste högstadieskolor och det är synd att den inte använts som det. Positivt att den öppnas igen, men nu blir det en grannlaga uppgift att hitta en rektor och göra skolan attraktiv för eleverna igen, säger ordförande Bengt Wahlberg.

För öppnandet av högstadiet i Ryd avsätts särskilt fyra miljoner kronor extra i Alliansens budgetförslag..

Måndagens besked från Skövde kommun att Rydskolan ska öppnas som högstadieskola igen kom oväntat. Vid presskonferensen förklarade den politiska ledningen för barn- och utbildningsnämnden att det finns en osäkerhet om friskolan Raoul Wallenberg-skolan kommer att öppna Norrmalm 2017.

Vill öppna

Enligt Raoul Wallenbergskolans rektor Peter Gejervall är den avgörande punkten om Skövde kommun kommer klara att ta de beslut som krävs för att ställa om en befintlig fastighet på Norrmalm till skola.

– Vår plan är att öppna 2017, men det ligger inte på oss om vi kan starta då eller inte. Sedan flera månader tillbaka har vi varit klara med tillstånd, organisation och med fastighetsägare, men det ligger på kommunens detaljplaneavdelning att lösa frågan, säger Peter Gejervall till SLA.

Från Skövde kommuns sida är i dag svaret att man inte kan ge några garantier att allt hinner bli klart för en skolstart 2017. Måste en ny detaljplan tas fram är det redan för sent – den processen tar för lång tid.

– Vi kan inte säkert säga att det står en skola där 2017, men vi jobbar för att lösa det. Vi har inte gett upp hoppet, säger samhällbyggnadschefen Eva Darolf Linnros.

Enligt henne undersöker kommunen i hop med fastighetsägaren om det är möjligt att komma fram till ett bygglov utan en omfattande planändring.

Skövde kommun har tagit fram ett planprogram för Norrmalm där stora förändringar väntar de kommande åren.

– Det är ett omvandlingsområde och när det arbetet pågår uppstår den här typen av konfliktsituationer, säger Darolf.

Fyra miljoner extra

Under tisdagen kom många positiva kommentarer till beskedet att Rydskolan öppnar igen. Bland annat från Lärarförbundet som organiserade många av de lärare som jobbade på Rydskolan då. I den gruppen fanns en stor besvikelse över stängningen.

– Det är en av Skövdes finaste högstadieskolor och det är synd att den inte använts som det. Positivt att den öppnas igen, men nu blir det en grannlaga uppgift att hitta en rektor och göra skolan attraktiv för eleverna igen, säger ordförande Bengt Wahlberg.

För öppnandet av högstadiet i Ryd avsätts särskilt fyra miljoner kronor extra i Alliansens budgetförslag..