18 maj 2016 09:56

18 maj 2016 09:56

Hon vet hur man förlänger livet på JAS-motorer

SKÖVDE: Industridoktorand på högskolan

Veronica Fornlöf, forskare på Högskolan i Skövde, har tittat närmare på hur man kan förlänga livslängden på motorerna i JAS 39 Gripen.

Veronica Fornlöf är industridoktorand och anställd vid GKN Aerospace Sweden, tidigare Volvo aero, i Trollhättan som också finansierar hennes forskning vid Högskolan i Skövde.

Hennes licentiatavhandling handlar om hur man bättre kan uppskatta livslängden på olika komponenter i flygmotorer.

– Enkelt uttryckt handlar det om att på ett bättre sätt förutse hur länge delar i en flygmotor håller. Man kan jämföra det med när du byter till sommardäck på bilen. Då undersöker du dem och bedömer om de ska hålla måttet hela säsongen eller om de kommer att bli olagliga i juli. Genom att ta rätt beslut i det ögonblicket kan du slippa lämna bilen en gång extra.

Förbättra planering

– Precis samma sak är det med delarna i flygmotorn. Att underhålla en flygmotor tar cirka 10–20 procent av den totala kostnaden för att hålla ett flygplan i drift. Vi vill förbättra underhållsplaneringen genom att bli bättre på att uppskatta hur länge komponenterna kan hållas i drift.

Att vara industridoktorand innebär i Veronicas fall att hon lägger 80 procent av sin tid på forskningen och resterande tid jobbar hon i företaget.

Ska disputera

Efter två och ett halvt års forskning med tre accepterade artiklar är siktet inställt på disputation 2018. Den 30 maj i år försvarar hon sin licentiatavhandling vid Högskolan i Skövde.

Veronica Fornlöf är industridoktorand och anställd vid GKN Aerospace Sweden, tidigare Volvo aero, i Trollhättan som också finansierar hennes forskning vid Högskolan i Skövde.

Hennes licentiatavhandling handlar om hur man bättre kan uppskatta livslängden på olika komponenter i flygmotorer.

– Enkelt uttryckt handlar det om att på ett bättre sätt förutse hur länge delar i en flygmotor håller. Man kan jämföra det med när du byter till sommardäck på bilen. Då undersöker du dem och bedömer om de ska hålla måttet hela säsongen eller om de kommer att bli olagliga i juli. Genom att ta rätt beslut i det ögonblicket kan du slippa lämna bilen en gång extra.

Förbättra planering

– Precis samma sak är det med delarna i flygmotorn. Att underhålla en flygmotor tar cirka 10–20 procent av den totala kostnaden för att hålla ett flygplan i drift. Vi vill förbättra underhållsplaneringen genom att bli bättre på att uppskatta hur länge komponenterna kan hållas i drift.

Att vara industridoktorand innebär i Veronicas fall att hon lägger 80 procent av sin tid på forskningen och resterande tid jobbar hon i företaget.

Ska disputera

Efter två och ett halvt års forskning med tre accepterade artiklar är siktet inställt på disputation 2018. Den 30 maj i år försvarar hon sin licentiatavhandling vid Högskolan i Skövde.