18 maj 2016 06:00

18 maj 2016 06:00

Mer fiber till landsbygden

VÄRING Binneberg, Horn, Bankälla och Flistad ansluter sig till Väring

Binneberg, Horn, Bankälla och Flistad-Vaholm är på väg att ansluta sig till Väring sydost fiberförening.
– Vi ser ut att få över 200 nya medlemmar, säger ordföranden Ingela Eriksson.

Intresset för fiberoptisk bredbandsuppkoppling är stort ute på landsbygden där den mobila täckningen och kapaciteten ofta är begränsad.

På måndagskvällen hölls ett möte på Finnagården i Flistad där intresset var stort för att ansluta sig till Väring sydost fiber. Föreningen har nyligen tagit ett styrelsebeslut om att utöka verksamheten och även ansluta fastigheter i Binneberg, Horn, Bankälla och Flistad-Vaholm.

Därmed täcker man upp ett stort område norr om Ulvåkers fiberområde och väster om Tidan.

– Det finns inga hinder för att ansluta nya medlemmar utan nu jobbar de här fyra byarnas planeringsgrupper med att samla in medlemsansökningar så att vi kan söka EU-bidrag. Det sker när vi når upp till 85 procents anslutningsgrad men det har vi redan passerat i exempelvis Horn, säger Ingela Eriksson, ordförande i Väring sydost fiber.

Föreningen var tidigt ute med fiberanslutning på landsbygden och har i dag 313 medlemmar i och kring Värings tätort.

Med de nya byarna växer föreningen och passerar troligen 500-strecket i antal medlemmar och fastigheter.

– Fördelen med en ekonomisk förening är att vi äger fibernätet och kan själva förhandla om olika tjänster, säger Ingela Eriksson.

Nya medlemmar betalar en insats på 20 000 kronor till föreningen. Sedan tillkommer några tusenlappar ytterligare i anslutningsavgift.

– Beroende på hur snabbt upphandlingen går kan det bli aktuellt att börja gräva i höst eller till våren 2017. Den kunskap och erfarenhet vi har samlat på oss de senaste åren gör att processen kan löpa på.

Intresset för fiberoptisk bredbandsuppkoppling är stort ute på landsbygden där den mobila täckningen och kapaciteten ofta är begränsad.

På måndagskvällen hölls ett möte på Finnagården i Flistad där intresset var stort för att ansluta sig till Väring sydost fiber. Föreningen har nyligen tagit ett styrelsebeslut om att utöka verksamheten och även ansluta fastigheter i Binneberg, Horn, Bankälla och Flistad-Vaholm.

Därmed täcker man upp ett stort område norr om Ulvåkers fiberområde och väster om Tidan.

– Det finns inga hinder för att ansluta nya medlemmar utan nu jobbar de här fyra byarnas planeringsgrupper med att samla in medlemsansökningar så att vi kan söka EU-bidrag. Det sker när vi når upp till 85 procents anslutningsgrad men det har vi redan passerat i exempelvis Horn, säger Ingela Eriksson, ordförande i Väring sydost fiber.

Föreningen var tidigt ute med fiberanslutning på landsbygden och har i dag 313 medlemmar i och kring Värings tätort.

Med de nya byarna växer föreningen och passerar troligen 500-strecket i antal medlemmar och fastigheter.

– Fördelen med en ekonomisk förening är att vi äger fibernätet och kan själva förhandla om olika tjänster, säger Ingela Eriksson.

Nya medlemmar betalar en insats på 20 000 kronor till föreningen. Sedan tillkommer några tusenlappar ytterligare i anslutningsavgift.

– Beroende på hur snabbt upphandlingen går kan det bli aktuellt att börja gräva i höst eller till våren 2017. Den kunskap och erfarenhet vi har samlat på oss de senaste åren gör att processen kan löpa på.