18 maj 2016 16:33

18 maj 2016 16:33

V-motioner får inte ja

SKÖVDE

Två motioner från Vänsterpartiet om cellprover respektive idrottsbibliotek får inget gehör.

I förslaget till kommunfullmäktige föreslås avslag respektive besvarad. V ville att gynekologiskt cellprov skulle ingå i försörjningsstödet, men socialnämnden svarar att det redan ingår för de med stöd längre än sex månader.

I förslaget till kommunfullmäktige föreslås avslag respektive besvarad. V ville att gynekologiskt cellprov skulle ingå i försörjningsstödet, men socialnämnden svarar att det redan ingår för de med stöd längre än sex månader.