18 maj 2016 16:56

18 maj 2016 16:56

VA-avgifter blir dyrare de kommande åren

SKÖVDE

Taxorna för VA-anläggning blir dyrare från 1 januari 2017. Skövde kommun vill höja brukningsavgifterna med två procent.

– Taxorna kommer att behöva höjas löpande för att möta det utbyggnadsbehov som kommer, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Höjningen av brukningsavgiften beräknas innebära en fördyrning under 2017 med 120 kronor per år för en normalvilla.

Samtidigt kommer taxorna troligen fortsätta stiga de kommande åren. Prognosen visar att de närmaste fyra åren krävs årliga taxeökningar på cirka tre procent för att finansiera kommande investeringar.

Förslaget passerade ksau under onsdagen och taxe-höjningen ska beslutas av kommunfullmäktige.

– Taxorna kommer att behöva höjas löpande för att möta det utbyggnadsbehov som kommer, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande.

Höjningen av brukningsavgiften beräknas innebära en fördyrning under 2017 med 120 kronor per år för en normalvilla.

Samtidigt kommer taxorna troligen fortsätta stiga de kommande åren. Prognosen visar att de närmaste fyra åren krävs årliga taxeökningar på cirka tre procent för att finansiera kommande investeringar.

Förslaget passerade ksau under onsdagen och taxe-höjningen ska beslutas av kommunfullmäktige.