19 maj 2016 11:07

19 maj 2016 11:07

Skövdestudent är en Global Swede

STOCKHOLM

Boushra Dalile, internationell student från Syrien vid Högskolan i Skövde, mottog på torsdagen ett Global Swede-diplom i samband med en ceremoni på Utrikesdepartementet.

Dalile uppmärksammas för sina framstående studier i kognitiv neurovetenskap. Utdelare var statssekreterare Oscar Stenström, bördig från Skövde. Totalt uppmärksammades 22 studenter från 17 olika länder som utmärkt sig inom områden nära relaterade till innovation och entrprenörskap. Global Swede-diplomet delas utr av Närings- och Utrikesdepartementen, i samarbete med Svenska institutet.

Dalile uppmärksammas för sina framstående studier i kognitiv neurovetenskap. Utdelare var statssekreterare Oscar Stenström, bördig från Skövde. Totalt uppmärksammades 22 studenter från 17 olika länder som utmärkt sig inom områden nära relaterade till innovation och entrprenörskap. Global Swede-diplomet delas utr av Närings- och Utrikesdepartementen, i samarbete med Svenska institutet.