19 maj 2016 09:31

19 maj 2016 09:31

Studenter stängs av från högskolan

SKÖVDE: Plagierade andra studenters material

Två studenter på Högskolan i Skövde stängs av efter att ha fuskat på en hemtenta respektive labbrapport. En stängs av i sex veckor och en i fyra.

Vid det senaste sammanträdet i högskolans disciplinnämnd beslutade man att stänga av två studenter från lärosätet.

Den ena stängs av i något längre tid än normalt, sex veckor jämfört med vanliga fyra.

Det beror på att den studenten vid ett tidigare tillfälle varit föremål för en disciplinär åtgärd i nämnden, för samma typ av förseelse, och nu vid återupprepat fusk får en längre avstängning.

Den här gången hade studenten plagierat 45 procent av en annan students hemtenta och lämnade in den som sin egen.

Hittade material

Den andra studenten hade plagierat en laborationsrapport och stängs av i fyra veckor.

Studenten fick underkänt på rapporten vid de två första tillfällena och fick sedan ett nytt inlämningstillfälle.

När rapporten till slut kom in noterade Urkund, det plagieringsverktyg som högskolan använder, att delar av rapporten hade 94 procents likhet med en rapport som en annan student hade lämnat in vid det första inlämningstillfället.

Studenten förklarade likheterna med att hon använt den andra studentens rapport i sin diskussionsdel samt använt text som en vän hade hittat i en skrivare. Hon visste inte att det var någon annan students material.

Vid det senaste sammanträdet i högskolans disciplinnämnd beslutade man att stänga av två studenter från lärosätet.

Den ena stängs av i något längre tid än normalt, sex veckor jämfört med vanliga fyra.

Det beror på att den studenten vid ett tidigare tillfälle varit föremål för en disciplinär åtgärd i nämnden, för samma typ av förseelse, och nu vid återupprepat fusk får en längre avstängning.

Den här gången hade studenten plagierat 45 procent av en annan students hemtenta och lämnade in den som sin egen.

Hittade material

Den andra studenten hade plagierat en laborationsrapport och stängs av i fyra veckor.

Studenten fick underkänt på rapporten vid de två första tillfällena och fick sedan ett nytt inlämningstillfälle.

När rapporten till slut kom in noterade Urkund, det plagieringsverktyg som högskolan använder, att delar av rapporten hade 94 procents likhet med en rapport som en annan student hade lämnat in vid det första inlämningstillfället.

Studenten förklarade likheterna med att hon använt den andra studentens rapport i sin diskussionsdel samt använt text som en vän hade hittat i en skrivare. Hon visste inte att det var någon annan students material.