19 maj 2016 06:00

19 maj 2016 08:40

Tre vill bli ny näringslivschef

SKÖVDE: Beslut inom två veckor

Tre namn är aktuella för jobbet som ny näringslivschef hos Skövde kommun. Nuvarande tillförordnade chefen, en näringslivsveteran samt en affärsutvecklare från Gothia Science park.

– Vi räknar med att komma till beslut inom två veckor efter att ha genomfört tester och referenstagning, säger Rogher Selmosson, sektorschef inom Skövde kommun.

Rekryteringsbolag

Näringslivsenheten sorterar under hans sektor, men rapporterar även till kommundirektören Tomas Fellbrandt som också deltar i beslutet om vem som ska få jobbet.

Intresseanmälan gick ut den 3 april och det rekryteringsbolag som kommunen anlitar har plockat ut fem personer till intervjuer uppger Rogher Selmosson. Därefter har kommunen valt ut följande tre som nu går vidare i processen:

Victor Sunnliden. En av näringslivsutvecklarna på Skövde kommun i dag. Tillförordnad chef efter Kristina Eklöf sedan december 2015. Hade under flera år även rollen som vd i kommunens bolag, Kreativa Hus AB. 40 år.

Kenneth Johansson, affärsutvecklare vid Gothia Innovation.

Erik Prestgaard. I många år fastighetschef hos Rapp Fastigheter AB. Därefter vd hos Stenhaga Fastigheter AB fram till 2015. Har i dag flera styrelseuppdrag inom Stenhagasfären. Ordförande i Näringslivsforum i Skövde 2008–2012. 62 år.

– Vi räknar med att komma till beslut inom två veckor efter att ha genomfört tester och referenstagning, säger Rogher Selmosson, sektorschef inom Skövde kommun.

Rekryteringsbolag

Näringslivsenheten sorterar under hans sektor, men rapporterar även till kommundirektören Tomas Fellbrandt som också deltar i beslutet om vem som ska få jobbet.

Intresseanmälan gick ut den 3 april och det rekryteringsbolag som kommunen anlitar har plockat ut fem personer till intervjuer uppger Rogher Selmosson. Därefter har kommunen valt ut följande tre som nu går vidare i processen:

Victor Sunnliden. En av näringslivsutvecklarna på Skövde kommun i dag. Tillförordnad chef efter Kristina Eklöf sedan december 2015. Hade under flera år även rollen som vd i kommunens bolag, Kreativa Hus AB. 40 år.

Kenneth Johansson, affärsutvecklare vid Gothia Innovation.

Erik Prestgaard. I många år fastighetschef hos Rapp Fastigheter AB. Därefter vd hos Stenhaga Fastigheter AB fram till 2015. Har i dag flera styrelseuppdrag inom Stenhagasfären. Ordförande i Näringslivsforum i Skövde 2008–2012. 62 år.

Arbetsbeskrivning

I platsannonsen sökte Skövde kommun en näringslivschef som ska:

utveckla företagsklimatet i Skövde så att det når toppklass i Sverige.

driva frågor som rör etableringar i kommunen.

driva regionala tillväxtfrågor.

leda och samordna näringslivsaktiviteter.

Kommunen har inte krävt akademisk utbildning, men vill se en chef med bred strategisk förmåga som är resultatinriktad och kommunikativ.

Källa: Platsannonsen