20 maj 2016 06:00

20 maj 2016 06:00

Datumparkering kan försvinna

SKÖVDE

Kommunen ser över parkeringssituationen i centrum. Det kan leda till stora förändringar på Norrmalm och i Vasa-staden där allt fler bilar trängs på gatorna.

Framför allt är det datumparkeringens funktion som grankas av tjänstemännen på sektor service. En stor andel dubbelparkering förekommer och framkomligheten för räddningstjänst och ambulans är under vissa tider begränsad.

– Flera av de här gamla gatorna har utformats för den trafiksituation som gällde på 1960-talet. I dag är situationen en helt annan och många familjer har två bilar, konstaterar trafikingenjör Peter Svensson.

Förslag i höst

Kommunen undersöker just nu om det går att införa fasta parkeringar på ena sidan av vissa gator, och även införa avgiftsbelagda boendeparkeringar. Det skulle i sådana fall innebära att det den gamla beprövade modellen med datumparkering inom vissa p-zoner skrotas.

– Det hänger på hur vi kan få sophämtning, snöskottning och postutdelning att fungera om vi upplåter ena sidan helt till parkering. Sådana bitar måste kunna lösas för att det överhuvudtaget ska bli aktuellt, säger Svensson som tror att det kommer att finnas ett förslag för politikerna att ställning till i höst.

Nytt p-hus

Även parkeringsavgifterna ses över. Under torsdagen kom det en studie från statliga VTI som konstaterar att höga avgifter frigör p-platser i stadsnära miljöer. I Skövde infördes gula, blåa och gröna parkeringszoner för ett antal år sedan där avgiften ökar ju närmare centrumkärnan man kommer.

– Det nya parkeringshuset på Mode kommer också påverka situationen och rörligheten och där får vi titta på om det ska bli aktuellt med flera olika prisnivåer beroende på om det är korttids- eller långtidsparkering.

Framför allt är det datumparkeringens funktion som grankas av tjänstemännen på sektor service. En stor andel dubbelparkering förekommer och framkomligheten för räddningstjänst och ambulans är under vissa tider begränsad.

– Flera av de här gamla gatorna har utformats för den trafiksituation som gällde på 1960-talet. I dag är situationen en helt annan och många familjer har två bilar, konstaterar trafikingenjör Peter Svensson.

Förslag i höst

Kommunen undersöker just nu om det går att införa fasta parkeringar på ena sidan av vissa gator, och även införa avgiftsbelagda boendeparkeringar. Det skulle i sådana fall innebära att det den gamla beprövade modellen med datumparkering inom vissa p-zoner skrotas.

– Det hänger på hur vi kan få sophämtning, snöskottning och postutdelning att fungera om vi upplåter ena sidan helt till parkering. Sådana bitar måste kunna lösas för att det överhuvudtaget ska bli aktuellt, säger Svensson som tror att det kommer att finnas ett förslag för politikerna att ställning till i höst.

Nytt p-hus

Även parkeringsavgifterna ses över. Under torsdagen kom det en studie från statliga VTI som konstaterar att höga avgifter frigör p-platser i stadsnära miljöer. I Skövde infördes gula, blåa och gröna parkeringszoner för ett antal år sedan där avgiften ökar ju närmare centrumkärnan man kommer.

– Det nya parkeringshuset på Mode kommer också påverka situationen och rörligheten och där får vi titta på om det ska bli aktuellt med flera olika prisnivåer beroende på om det är korttids- eller långtidsparkering.