20 maj 2016 16:27

20 maj 2016 16:27

Skövde slakteri stämmer lantbrukare

SKÖVDE: Kalvar har dött i vad som misstänks vara frasbrand

Skövde slakteri stämmer en lantbrukare i Falköping på minst 468 000 kronor.
Man menar att företaget har mörkat att djur som sålts till slakteriet var sjuka.

Under sensommaren förra året levererade lantbruksföretaget 70 kalvar till Skövde slakteri som slakteriet betalade lite drygt 468 000 kronor för.

Slakteriet sålde sedan djuren vidare på sedvanligt sätt till lantbrukare för uppfödning och tillväxt i avvaktan på återförsäljning till slakteriet.

Kalvar dog

Under tidig höst fick slakteriet kännedom om att några av kalvarna hade dött i det man misstänkte var sjukdomen frasbrand. Därefter nödslaktades samtliga djur som Skövde slakteri hade köpt av företaget.

Det har också framkommit att flera djur på gårdar i Falköpingstrakten har drabbats av just frasbrand.

Skövde slakteri stämmer nu företaget och menar att man ”genom svikligt förtigande av omständigheten” att djuren var sjuka, har framkallat avtalet.

Bestrider allt

Man vill att företaget återbetalar hela summan och själv bär ansvaret för att djuren nödslaktats.

Slakteriet räknar även med att de lantbrukare som tog emot djuren kan komma med ekonomiska krav för sanering med mera, och yrkandet kan därför komma att justeras.

”Djuren var friska”

Företaget i sin tur bestrider anklagelserna helt och hållet. I svaromålet till Skaraborgs tingsrätt skriver man att ett antal kalvar på gården dog under förra sommaren, att det med viss sannolikhet var frasbrand, och att man sedan isolerade de djur som var aktuella för försäljning.

Innan försäljningen blev djuren undersökta av en veterinär som enligt uppgift sa att djuren var friska och kunde säljas. Därför, menar man, kan inte företaget ”svikligen ha förlett Skövde slakteri”.

Parternas ombud har vid ett tillfälle mötts i Skaraborgs tingsrätt.

– Domaren tyckte att våra respektive ståndpunkter var väldigt klara. Och parterna har inte kommit närmare varandra. Allt talar nu för att det blir en huvudförhandling efter sommaren, säger slakteriets ombud advokat Thomas Berner, till tidningen Skaraborgsbygden.

Frasbrand är en bakteriesjukdom som kan orsaka plötsliga dödsfall hos nötkreatur.

Under sensommaren förra året levererade lantbruksföretaget 70 kalvar till Skövde slakteri som slakteriet betalade lite drygt 468 000 kronor för.

Slakteriet sålde sedan djuren vidare på sedvanligt sätt till lantbrukare för uppfödning och tillväxt i avvaktan på återförsäljning till slakteriet.

Kalvar dog

Under tidig höst fick slakteriet kännedom om att några av kalvarna hade dött i det man misstänkte var sjukdomen frasbrand. Därefter nödslaktades samtliga djur som Skövde slakteri hade köpt av företaget.

Det har också framkommit att flera djur på gårdar i Falköpingstrakten har drabbats av just frasbrand.

Skövde slakteri stämmer nu företaget och menar att man ”genom svikligt förtigande av omständigheten” att djuren var sjuka, har framkallat avtalet.

Bestrider allt

Man vill att företaget återbetalar hela summan och själv bär ansvaret för att djuren nödslaktats.

Slakteriet räknar även med att de lantbrukare som tog emot djuren kan komma med ekonomiska krav för sanering med mera, och yrkandet kan därför komma att justeras.

”Djuren var friska”

Företaget i sin tur bestrider anklagelserna helt och hållet. I svaromålet till Skaraborgs tingsrätt skriver man att ett antal kalvar på gården dog under förra sommaren, att det med viss sannolikhet var frasbrand, och att man sedan isolerade de djur som var aktuella för försäljning.

Innan försäljningen blev djuren undersökta av en veterinär som enligt uppgift sa att djuren var friska och kunde säljas. Därför, menar man, kan inte företaget ”svikligen ha förlett Skövde slakteri”.

Parternas ombud har vid ett tillfälle mötts i Skaraborgs tingsrätt.

– Domaren tyckte att våra respektive ståndpunkter var väldigt klara. Och parterna har inte kommit närmare varandra. Allt talar nu för att det blir en huvudförhandling efter sommaren, säger slakteriets ombud advokat Thomas Berner, till tidningen Skaraborgsbygden.

Frasbrand är en bakteriesjukdom som kan orsaka plötsliga dödsfall hos nötkreatur.