20 maj 2016 15:49

20 maj 2016 15:49

Snart måste även miljöbilar betala

Domen tvingar Skövde kommun att ta bort förmånen

Även miljöbilar måste från och med nästa år betala parkeringsavgift i Skövde kommun.

– Vi hade helst sluppit att ta det här beslutet, men måste rätta oss efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, säger Magnus Hammar Borsch (M) ordförande i byggnadsnämnden.

Sedan 2003 har fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel sluppit betala avgift på allmänna parkeringsplatser i Skövde, men den prejudicerande domen medgav inte den typen av undantag.

Högsta förvaltningsdomstolen slog i sin dom fast att avgiftsbefrielse bara får ges när ändamålet är boende- eller nyttoparkering.

Byggnadsnämndens beslut innebär att samtliga miljöbilstillstånd upphör att gälla 2016-12-31 oavsett tidigare giltighetsdatum.

– Vi hade helst sluppit att ta det här beslutet, men måste rätta oss efter en dom i Högsta förvaltningsdomstolen, säger Magnus Hammar Borsch (M) ordförande i byggnadsnämnden.

Sedan 2003 har fordon som drivs med förnyelsebara drivmedel sluppit betala avgift på allmänna parkeringsplatser i Skövde, men den prejudicerande domen medgav inte den typen av undantag.

Högsta förvaltningsdomstolen slog i sin dom fast att avgiftsbefrielse bara får ges när ändamålet är boende- eller nyttoparkering.

Byggnadsnämndens beslut innebär att samtliga miljöbilstillstånd upphör att gälla 2016-12-31 oavsett tidigare giltighetsdatum.