21 maj 2016 06:00

21 maj 2016 06:00

Håller lektioner i naturens eget klassrum

BERG: Lektioner i evolution och ekologi vid Silverfallet

Ekologi och evolution. Det stod på schemat när biologistudenter från högskolan åkte på exkursion till Silverfallet.
I naturens eget klassrum blir teoretiska kunskaper fördjupade.

Elva studenter läser nu på det nyinrättade programmet ”Biovetenskap – biologiska resurser och hållbar utveckling” på Högskolan i Skövde.

Ut i naturen

Häromdagen var det dags att omsätta några av de teoretiska kunskaperna i praktiken. Tio studenter åkte då till Silverfallet tillsammans med Per Toräng och Tomas Jonsson, lärare i ekologi.

Här finns förutsättningar för både en lektion i evolution, som förmiddagen ägnades åt, och en i ekologi, som ägde rum efter lunch.

Billingens lager

Tomas höll i evolutionslektionen och han beskrev de olika lagren som Billingen är uppbyggt av. Han visade olika arter av trilobiter och berättade om alunskiffret som har haft stor betydelse för bygden.

Gruppen följde bäcken och Tomas pratade om klimat, tidsperioder och vilka djur som levde när. Han pekade också ut de bergarter som är synliga.

Passar perfekt

När det var dags för fika och grupparbeten slog sig alla ner vid grillplatsen. Ida Winter, Hannes Byström och Jonas Jonsson bildade en grupp och tog sig an frågorna i studiematerialet.

Ida flyttade från Salem söder om Stockholm till Skövde i höstas för att börja plugga.

– Jag har alltid varit intresserad av djur och natur, och har letat efter en utbildning som den här. Den passar perfekt.

Även Hannes, som kommer från Skövde, har alltid haft ett naturintresse och ville gå vidare från jobbet som bartender.

– Jag skulle kunna tänka mig att jobba som miljöstrateg eller miljösamordnare.

Närmare ämnet

Jonas bor i Horn och har som de andra ett stort naturintresse.

– Jag läste biomedicin tidigare men bytte till det här programmet. Det känns helt rätt. Här är man mer ute i naturen och närmare ämnet.

Ida har funderingar på att hitta ett jobb inom naturvård och inventeringar, och Jonas siktar på naturvårdsverket, skogsstyrelsen eller vattenvård.

Insikterna ökar

Senare under dagen tog Per Toräng över undervisningen och berättade om de olika naturtyperna i området, framför allt lövskogen.

Både han och Tomas undervisar på högskolan på halvtid och forskar i Uppsala, på universitetet respektive SLU, resten av arbetstiden.

Per har noterat att även om de generella kunskaperna om vår natur minskar så finns ändå ett intresse.

– Kunskaperna om biologi blir mindre för varje generation men insikten om hur beroende vi är av ett fungerande ekosystem ökar.

Ovanligt artrikt

Han berättar att undersökningar visar att människor trivs i artrika miljöer, och han konstaterar att de finns just här i Skaraborg.

– Ängar med stor artrikedom finns nästan inte kvar i Sverige. De finns i princip bara på Gotland och här. Här i området bidrar den kalkrika marken och det gamla jordbrukslandskapet till det.

– De artrika miljöerna är viktiga, bland annat för insekterna som ska pollinera mycket av det vi äter.

Elva studenter läser nu på det nyinrättade programmet ”Biovetenskap – biologiska resurser och hållbar utveckling” på Högskolan i Skövde.

Ut i naturen

Häromdagen var det dags att omsätta några av de teoretiska kunskaperna i praktiken. Tio studenter åkte då till Silverfallet tillsammans med Per Toräng och Tomas Jonsson, lärare i ekologi.

Här finns förutsättningar för både en lektion i evolution, som förmiddagen ägnades åt, och en i ekologi, som ägde rum efter lunch.

Billingens lager

Tomas höll i evolutionslektionen och han beskrev de olika lagren som Billingen är uppbyggt av. Han visade olika arter av trilobiter och berättade om alunskiffret som har haft stor betydelse för bygden.

Gruppen följde bäcken och Tomas pratade om klimat, tidsperioder och vilka djur som levde när. Han pekade också ut de bergarter som är synliga.

Passar perfekt

När det var dags för fika och grupparbeten slog sig alla ner vid grillplatsen. Ida Winter, Hannes Byström och Jonas Jonsson bildade en grupp och tog sig an frågorna i studiematerialet.

Ida flyttade från Salem söder om Stockholm till Skövde i höstas för att börja plugga.

– Jag har alltid varit intresserad av djur och natur, och har letat efter en utbildning som den här. Den passar perfekt.

Även Hannes, som kommer från Skövde, har alltid haft ett naturintresse och ville gå vidare från jobbet som bartender.

– Jag skulle kunna tänka mig att jobba som miljöstrateg eller miljösamordnare.

Närmare ämnet

Jonas bor i Horn och har som de andra ett stort naturintresse.

– Jag läste biomedicin tidigare men bytte till det här programmet. Det känns helt rätt. Här är man mer ute i naturen och närmare ämnet.

Ida har funderingar på att hitta ett jobb inom naturvård och inventeringar, och Jonas siktar på naturvårdsverket, skogsstyrelsen eller vattenvård.

Insikterna ökar

Senare under dagen tog Per Toräng över undervisningen och berättade om de olika naturtyperna i området, framför allt lövskogen.

Både han och Tomas undervisar på högskolan på halvtid och forskar i Uppsala, på universitetet respektive SLU, resten av arbetstiden.

Per har noterat att även om de generella kunskaperna om vår natur minskar så finns ändå ett intresse.

– Kunskaperna om biologi blir mindre för varje generation men insikten om hur beroende vi är av ett fungerande ekosystem ökar.

Ovanligt artrikt

Han berättar att undersökningar visar att människor trivs i artrika miljöer, och han konstaterar att de finns just här i Skaraborg.

– Ängar med stor artrikedom finns nästan inte kvar i Sverige. De finns i princip bara på Gotland och här. Här i området bidrar den kalkrika marken och det gamla jordbrukslandskapet till det.

– De artrika miljöerna är viktiga, bland annat för insekterna som ska pollinera mycket av det vi äter.