23 maj 2016 12:34

23 maj 2016 12:34

Bussar kan få företräde

SKÖVDE: Nytt signalsystem i centrum utreds

Ett nytt signalsystem som ger bussar företräde utreds just nu av Skövde kommun.
– Det är en del i arbetet att göra det attraktivare att åka kollektivt, säger gatuchefen Anna Möller.

I dag finns redan ett liknande system med videokameror vid Resecentrum och korsningen Kungsgatan–Storgatan.

Även markslingor förekommer i centrala Skövde, men systemet fungerar inte helt tillförlitligt.

Prioriteras

– Vi tittar just nu på ett helt nytt system där bussen sänder en signal till trafikljusen att den är på väg. På det viset går det att prioritera bussarna inne i centrala Skövde där det i dag ofta uppstår långa köer och bussarna står stilla när de börjar närma sig Resecentrum, säger Anna Möller.

Arbetet är en del i målsättningen att minska biltrafiken i centrala Skövde.

För att lyckas med det satsar kommunen både på en utbyggnad av fler cykel- och gångvägar, samtidigt som det behövs åtgärder för att underlätta för fler att välja kollektivtrafiken.

Bland annat bygger man pendelparkeringar vid busshållplatser i Lerdala och den nya cirkulationsplatsen i Huseby.

– Fler än tidigare väljer att cykla eller åka buss till arbetet i dag än tidigare, det märker vi. Och med elcykelns ökande popularitet blir det ännu lättare, men det finns mer att göra. Alla kan inte cykla eller åka buss men om fler av de som har möjligheten väljer något av dessa två alternativ så blir det mer plats över för de som inte kan.

Bussfil

Utöver ett signalsystem utreds även möjligheten att skapa särskilda bussfiler på de stora infarterna in mot centrum, i första hand utmed Vadsboleden.

Detta är exempelvis vanligt i storstäder som Stockholm och Göteborg där bussarna kan ha en särskild fil innan trafiken går i hop igen före en rondell eller ett trafikljus.

– Det ska i sådana fall inte påverka tillgängligheten eller framkomligheten för övriga trafikanter, så det är många bitar som måste studeras närmare för att se om det är genomförbart. Men Vadsboleden är förhållandevis bred så möjligheten bör i alla fall undersökas, säger Anna Möller.

I dag finns redan ett liknande system med videokameror vid Resecentrum och korsningen Kungsgatan–Storgatan.

Även markslingor förekommer i centrala Skövde, men systemet fungerar inte helt tillförlitligt.

Prioriteras

– Vi tittar just nu på ett helt nytt system där bussen sänder en signal till trafikljusen att den är på väg. På det viset går det att prioritera bussarna inne i centrala Skövde där det i dag ofta uppstår långa köer och bussarna står stilla när de börjar närma sig Resecentrum, säger Anna Möller.

Arbetet är en del i målsättningen att minska biltrafiken i centrala Skövde.

För att lyckas med det satsar kommunen både på en utbyggnad av fler cykel- och gångvägar, samtidigt som det behövs åtgärder för att underlätta för fler att välja kollektivtrafiken.

Bland annat bygger man pendelparkeringar vid busshållplatser i Lerdala och den nya cirkulationsplatsen i Huseby.

– Fler än tidigare väljer att cykla eller åka buss till arbetet i dag än tidigare, det märker vi. Och med elcykelns ökande popularitet blir det ännu lättare, men det finns mer att göra. Alla kan inte cykla eller åka buss men om fler av de som har möjligheten väljer något av dessa två alternativ så blir det mer plats över för de som inte kan.

Bussfil

Utöver ett signalsystem utreds även möjligheten att skapa särskilda bussfiler på de stora infarterna in mot centrum, i första hand utmed Vadsboleden.

Detta är exempelvis vanligt i storstäder som Stockholm och Göteborg där bussarna kan ha en särskild fil innan trafiken går i hop igen före en rondell eller ett trafikljus.

– Det ska i sådana fall inte påverka tillgängligheten eller framkomligheten för övriga trafikanter, så det är många bitar som måste studeras närmare för att se om det är genomförbart. Men Vadsboleden är förhållandevis bred så möjligheten bör i alla fall undersökas, säger Anna Möller.