23 maj 2016 21:06

23 maj 2016 22:02

Ja till plan som förtätar

POLITIK: Fullmäktige: 1 000 nya bostäder i centrum

Efter tre år av utredningar och diskussioner har Skövde kommun en fördjupad översiktsplan för centrum.
Den öppnar upp för 1 000 nya bostäder och 2 000 fler invånare i centrum.

Planen antogs av kommunfullmäktige under måndagskvällen i enighet och utan djupare diskussioner. Så har också planen tröskats genom de kommunala kvarnarna i många år.

Ändrades

Efter flera utredningar presenterades förslaget i september 2014. En plan där näringslivet och potentiella byggare slog bakut mot detaljstyrningen. När det slutliga förslaget klubbades var det också rensat från begränsningar om bygghöjden.

– Det får diskuteras inom varje separat projekt, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

1 000 nya bostäder öppnar planen för vilket ska öka invånarantalet i centrala Skövde med 2 000 personer. Planen ska även stärka gång- och cykelstråken genom centrum.

La Mano flyttas

Kommunfullmäktige beslutade att:

statyn La Mano (minnesmärke efter Olof Palme) flyttas till Boulognerskogen efter ett förslag från Socialdemokraterna.

två motioner (Från SD respektive MP) om att göra Karstorpssjön badvänligare avslogs.

ett medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke över folkmordet Seyfo avslogs med hänvisning till att särskilt minnesmärke är under utredning.

inte öppna trådlösa nätverk (wifi) för datatrafik på allmän plats som Douglas Hjalmarssons (L) motionerat om. Strategin är att ha trådlösa nätverk i skolor och större gemensamma kommunala byggnader inte på allmän plats.

revidera arvodesregler för politikerna. Förändringarna är av det mindre slaget.

Socialdemokraterna anmälde en ny motion. Partiet vill skapa ett modernt flextidsavtal för Skövde kommuns medarbetare.

Frågan om Billingens framtid har präglat de senaste fullmäktigesammanträdena, men måndagens möte blev av det lugnare slaget fritt från längre replikskiften.

Planen antogs av kommunfullmäktige under måndagskvällen i enighet och utan djupare diskussioner. Så har också planen tröskats genom de kommunala kvarnarna i många år.

Ändrades

Efter flera utredningar presenterades förslaget i september 2014. En plan där näringslivet och potentiella byggare slog bakut mot detaljstyrningen. När det slutliga förslaget klubbades var det också rensat från begränsningar om bygghöjden.

– Det får diskuteras inom varje separat projekt, konstaterade kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson (M).

1 000 nya bostäder öppnar planen för vilket ska öka invånarantalet i centrala Skövde med 2 000 personer. Planen ska även stärka gång- och cykelstråken genom centrum.

La Mano flyttas

Kommunfullmäktige beslutade att:

statyn La Mano (minnesmärke efter Olof Palme) flyttas till Boulognerskogen efter ett förslag från Socialdemokraterna.

två motioner (Från SD respektive MP) om att göra Karstorpssjön badvänligare avslogs.

ett medborgarförslag om att skapa ett minnesmärke över folkmordet Seyfo avslogs med hänvisning till att särskilt minnesmärke är under utredning.

inte öppna trådlösa nätverk (wifi) för datatrafik på allmän plats som Douglas Hjalmarssons (L) motionerat om. Strategin är att ha trådlösa nätverk i skolor och större gemensamma kommunala byggnader inte på allmän plats.

revidera arvodesregler för politikerna. Förändringarna är av det mindre slaget.

Socialdemokraterna anmälde en ny motion. Partiet vill skapa ett modernt flextidsavtal för Skövde kommuns medarbetare.

Frågan om Billingens framtid har präglat de senaste fullmäktigesammanträdena, men måndagens möte blev av det lugnare slaget fritt från längre replikskiften.