23 maj 2016 06:00

23 maj 2016 06:00

Missförstod positivt svar om Lången

– Jag uppfattade beskedet som en bekräftelse att gå vidare. Men det här sköttes inte riktigt korrekt.
Det säger Gunnar Björkenor, verksamhetsledare på natur och miljö, om hanteringen av sjön Lången.

Den 2 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra föreslagen utredning om varför sjön Lången växer igen.

Man beslutade även att avsätta 300 000 kronor av sina utvecklingsmedel till utredningen.

I själva verket hade företaget Naturvårdsgruppen arbetat med utredningen sedan i januari.

Ett komplett svar

Den 12 maj skrev SLA om ärendet och kunde då inte få fram exakt vad som hade hänt. Varför fattade kommunstyrelsen ett beslut som uppenbarligen redan var fattat? Eller hade man i någon del av ärendets gång bortsett från att det inte fanns ett beslut?

Svaret ligger i ett möte med gruppen ”beredning samhällsbyggnad” den 21 oktober förra året då Gunnar Björkenor, skogsmästare och även kommunens verksamhetsledare för natur och miljö, föredrog ärendet.

– Vi hade tidigare skickat ut förfrågningar till olika företag och Naturvårdsgruppen var de enda som kom in med ett komplett svar. De var de enda som hade en summa med för kostnaderna, säger Gunnar Björkenor och fortsätter:

Inte korrekt

– Det här var en informationspunkt på mötet som aldrig blev protokollförd. Jag fick ett muntligt besked att vi kunde köra och jag uppfattade det som en bekräftelse att gå vidare.

Gunnar Björkenor berättar att, förutom tjänstemän på samhällsbyggnadsenheten, satt även Leif Walterum, (C) och Katarina Jonsson, (M) med på beredningen som lyder direkt under kommunstyrelsen.

– Det här blev inte riktigt korrekt skött och det har att göra med min oerfarenhet. Jag borde ha varit tydligare, men det var en stressig period för mig eftersom jag då även blev sjukskriven, säger Gunnar Björkenor.

Han gav en medarbetare i uppdrag att skriva en uppdragsbekräftelse till Naturvårdsgruppen, och den skickades ut den 11 januari.

Pengarna klara?

Eva Darolf Linnros, chef för sektor samhällsbyggnad, sa till SLA inför artikeln den 12 maj att beslutet i kommunstyrelsen bara skulle ha gällt pengarna till utredningen.

Men även när det gäller dem har Gunnar Björkenor haft uppfattningen att det var klart.

Han berättar att Lången har varit ett segdraget ärende och en het potatis under många år. Andra ärenden kan tjänstemännen ta på delegation men i den här frågan ville man ha politikerna med sig.

Vilket Gunnar Björkenor trodde att han hade efter mötet med beredningen.

Den 2 maj fattade kommunstyrelsen beslut om att ge sektor samhällsbyggnad i uppdrag att genomföra föreslagen utredning om varför sjön Lången växer igen.

Man beslutade även att avsätta 300 000 kronor av sina utvecklingsmedel till utredningen.

I själva verket hade företaget Naturvårdsgruppen arbetat med utredningen sedan i januari.

Ett komplett svar

Den 12 maj skrev SLA om ärendet och kunde då inte få fram exakt vad som hade hänt. Varför fattade kommunstyrelsen ett beslut som uppenbarligen redan var fattat? Eller hade man i någon del av ärendets gång bortsett från att det inte fanns ett beslut?

Svaret ligger i ett möte med gruppen ”beredning samhällsbyggnad” den 21 oktober förra året då Gunnar Björkenor, skogsmästare och även kommunens verksamhetsledare för natur och miljö, föredrog ärendet.

– Vi hade tidigare skickat ut förfrågningar till olika företag och Naturvårdsgruppen var de enda som kom in med ett komplett svar. De var de enda som hade en summa med för kostnaderna, säger Gunnar Björkenor och fortsätter:

Inte korrekt

– Det här var en informationspunkt på mötet som aldrig blev protokollförd. Jag fick ett muntligt besked att vi kunde köra och jag uppfattade det som en bekräftelse att gå vidare.

Gunnar Björkenor berättar att, förutom tjänstemän på samhällsbyggnadsenheten, satt även Leif Walterum, (C) och Katarina Jonsson, (M) med på beredningen som lyder direkt under kommunstyrelsen.

– Det här blev inte riktigt korrekt skött och det har att göra med min oerfarenhet. Jag borde ha varit tydligare, men det var en stressig period för mig eftersom jag då även blev sjukskriven, säger Gunnar Björkenor.

Han gav en medarbetare i uppdrag att skriva en uppdragsbekräftelse till Naturvårdsgruppen, och den skickades ut den 11 januari.

Pengarna klara?

Eva Darolf Linnros, chef för sektor samhällsbyggnad, sa till SLA inför artikeln den 12 maj att beslutet i kommunstyrelsen bara skulle ha gällt pengarna till utredningen.

Men även när det gäller dem har Gunnar Björkenor haft uppfattningen att det var klart.

Han berättar att Lången har varit ett segdraget ärende och en het potatis under många år. Andra ärenden kan tjänstemännen ta på delegation men i den här frågan ville man ha politikerna med sig.

Vilket Gunnar Björkenor trodde att han hade efter mötet med beredningen.