23 maj 2016 09:32

23 maj 2016 09:32

Populär yrkesutbildning i Skövde

SKÖVDE: Många vill läsa på yrkeshögskola

Det är högt söktryck till yrkeshögskoleutbildningarna hos Vuxenutbildning Skövde. Åtta respektive sex personer söker till varje plats på de båda utbildningarna.

På Vuxenutbildning Skövde startar två yrkeshögskoleutbildningar i augusti, stödpedagog och medicinsk sekreterare. Till båda utbildningarna är söktrycket mycket högt, åtta respektive sex sökande till varje plats, och varje utbildning har 35 platser.

Premiär i Skövde

Allra flest ansökningar, 271 stycken, har den nya stödpedagogutbildningen fått. Stödpedagog är en ny yrkestitel i Skaraborg och startar nu för första gången i Skövde.

Det är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dem som arbetar inom funktionshinderområdet fördjupad pedagogisk kompetens, något som är mycket efterfrågat inom verksamhetsområdet.

– Jätteroligt att Vuxenutbildningen i Skövde beviljats stödpedagogutbildningen och att intresset är så stort, säger Carina Rosell, enhetschef i Skövde kommun och ordförande i ledningsgruppen för utbildningen.

Stor efterfrågan

Stödpedagogutbildningen ges på halvfart distans och finns bara på några orter i landet. Efterfrågan på den nya yrkesrollen är stor både nationellt och lokalt.

Rekordhögt

Utbildningen medicinsk sekreterare i Skövde har just firat 30-årsjubileum. Medicinsk sekreterare är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning och söktrycket brukar vara högt. I år är det dock rekordhögt med 209 sökande till de 35 platserna.

– Nu pågår arbetet med behörighetsbedömning och urval. Veckan efter midsommar genomför ledningsgrupperna för de olika utbildningarna antagningen och därefter får de sökande besked, säger Lisbet Sjödin, rektor för Vuxenutbildning Skövde.

På Vuxenutbildning Skövde startar två yrkeshögskoleutbildningar i augusti, stödpedagog och medicinsk sekreterare. Till båda utbildningarna är söktrycket mycket högt, åtta respektive sex sökande till varje plats, och varje utbildning har 35 platser.

Premiär i Skövde

Allra flest ansökningar, 271 stycken, har den nya stödpedagogutbildningen fått. Stödpedagog är en ny yrkestitel i Skaraborg och startar nu för första gången i Skövde.

Det är en eftergymnasial vidareutbildning som ger dem som arbetar inom funktionshinderområdet fördjupad pedagogisk kompetens, något som är mycket efterfrågat inom verksamhetsområdet.

– Jätteroligt att Vuxenutbildningen i Skövde beviljats stödpedagogutbildningen och att intresset är så stort, säger Carina Rosell, enhetschef i Skövde kommun och ordförande i ledningsgruppen för utbildningen.

Stor efterfrågan

Stödpedagogutbildningen ges på halvfart distans och finns bara på några orter i landet. Efterfrågan på den nya yrkesrollen är stor både nationellt och lokalt.

Rekordhögt

Utbildningen medicinsk sekreterare i Skövde har just firat 30-årsjubileum. Medicinsk sekreterare är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning och söktrycket brukar vara högt. I år är det dock rekordhögt med 209 sökande till de 35 platserna.

– Nu pågår arbetet med behörighetsbedömning och urval. Veckan efter midsommar genomför ledningsgrupperna för de olika utbildningarna antagningen och därefter får de sökande besked, säger Lisbet Sjödin, rektor för Vuxenutbildning Skövde.