23 maj 2016 16:14

23 maj 2016 16:14

Västerhöjd har åtgärdat problemen

UTBILDNING: Kritiserades av Skolinspektionen

I våras förra året kritiserades Västerhöjdsgymnasiet av Skolinspektionen för flera brister i matematik­undervisningen.
Nu har myndigheten godkänt de åtgärder som skolan har vidtagit.

Under våren 2015 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid Gymnasium Skövde Västerhöjd.

Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett antal brister som man lyfte fram i ett beslut den 12 maj 2015.

De identifierade utvecklingsområdena innebar i korthet att eleverna behöver ges större möjlighet att förstå de nationella målen om begreppsförståelse och problemlösningsförmåga, att eleverna i större utsträckning behöver få möjlighet att tillsammans och under lärares ledning föra resonemang, diskutera och reflektera kring matematiken samt att eleverna ges bättre förutsättningar att utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem.

– Det var en riktad inspektion som görs med jämna mellanrum där de framförallt vill ha svar på varför vi gör som vi gör, säger gymnasiechefen Johan Rahmberg.

Klartecken

Som följd av bristerna har Västerhöjd fått redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att komma tillrätta med problemet.

En redovisning som Skolinspektionen enligt beslutet är nöjd med.

”Av redovisningen framgår bland annat att skolan vidtagit en mängd åtgärder för att dels öka likvärdigheten i undervisningen, dels höja kvaliteten i undervisningen ur flera aspekter” skriver myndigheten i sitt beslut där man ger skolan grönt ljus.

– Det har inte handlat om några jättestora åtgärder och inte särskilt kontroversiellt, säger Rahmberg.

En av åtgärderna har varit det av Skolverket organiserade projektet Matematiklyftet.

Stor granskning

Ett projekt som Gymnasium Skövde har beslutat att forstsätta med i egen regi även under läsåret 2016/17.

Efter den riktade inspektionen för ett år sedan följer under hösten en betydligt större granskning. Då kommer Skolinspektionen att gå igenom hela verksamheten.

– Det är inget som oroar på något sätt. Det är bara positivt att de granskar oss, det är en kvalitetssäkring.

Under våren 2015 genomförde Skolinspektionen en kvalitetsgranskning av undervisningen i matematik kurs 3c vid Gymnasium Skövde Västerhöjd.

Vid granskningen identifierade Skolinspektionen ett antal brister som man lyfte fram i ett beslut den 12 maj 2015.

De identifierade utvecklingsområdena innebar i korthet att eleverna behöver ges större möjlighet att förstå de nationella målen om begreppsförståelse och problemlösningsförmåga, att eleverna i större utsträckning behöver få möjlighet att tillsammans och under lärares ledning föra resonemang, diskutera och reflektera kring matematiken samt att eleverna ges bättre förutsättningar att utveckla sin förmåga att lösa matematiska problem.

– Det var en riktad inspektion som görs med jämna mellanrum där de framförallt vill ha svar på varför vi gör som vi gör, säger gymnasiechefen Johan Rahmberg.

Klartecken

Som följd av bristerna har Västerhöjd fått redovisa vilka åtgärder man vidtagit för att komma tillrätta med problemet.

En redovisning som Skolinspektionen enligt beslutet är nöjd med.

”Av redovisningen framgår bland annat att skolan vidtagit en mängd åtgärder för att dels öka likvärdigheten i undervisningen, dels höja kvaliteten i undervisningen ur flera aspekter” skriver myndigheten i sitt beslut där man ger skolan grönt ljus.

– Det har inte handlat om några jättestora åtgärder och inte särskilt kontroversiellt, säger Rahmberg.

En av åtgärderna har varit det av Skolverket organiserade projektet Matematiklyftet.

Stor granskning

Ett projekt som Gymnasium Skövde har beslutat att forstsätta med i egen regi även under läsåret 2016/17.

Efter den riktade inspektionen för ett år sedan följer under hösten en betydligt större granskning. Då kommer Skolinspektionen att gå igenom hela verksamheten.

– Det är inget som oroar på något sätt. Det är bara positivt att de granskar oss, det är en kvalitetssäkring.