24 maj 2016 16:17

24 maj 2016 16:23

Företagen ger enkätsvar

SKÖVDE: Svenskt näringsliv presenterade sin enkät om företagsklimatet i Skaraborg

I Skaraborg är det sju kommuner som får ett sänkt betyg i Svenskt näringslivs årliga enkät. I länet har 1 600 företag svarat på enkäten som bland annat visar att Skövde backar på en viktig punkt.
– Det är ingen jublande utveckling när man tappar i en viktig enkätfråga om konkurrens från kommunverksamheter, säger Kristian Johansson på Svenska näringsliv.

– Det är viktigt för Skövde som ska agera draglok i Skaraborgsregionen att inte tappa mark, företagarna vill ju se kommunen som en medspelare, säger biträdande regionchef i Svenskt näringsliv Kristian Johansson.

Han syftar på den fråga i enkäten som Skövde backat på i årets undersökning jämfört med förra året, här har Skövdeföretagen svarat på frågan om man upplever konkurrens från kommunala verksamheter.

– I Göteborg har man ett stort problem med detta, somliga företag känner sig trängda av de drygt 100 kommunala bolagen som tangerar de privata företagens intressen, berättar Kristian Johansson.

Totalt sett får Skövde ett hyfsat betyg vid en jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg, här är det sju som sänker sina betyg i den årliga enkäten om företagsklimatet. Skövde kommun hamnar på ett tal av 3,6 i den sexgradiga skalan och landar därmed i en mittposition bland Skaraborgs 15 kommuner. Av 400 tillfrågade företag i Skövde hade nära hälften svarat på enkäten. I Skaraborg är det Grästorp som kasserar in toppnoteringen med 4, 2 poäng från företagen medan företagslivet i Gullspång ger sin kommun sämst betyg.

Ett knappast förvånande och återkommande svar är det låga betyg infrastrukturen i Skaraborg får, här ger företagarna generellt ett lågt betyg vad gäller vägnät, tåg och flyg. Sett över hela landets enkätsvar från 31 000 företag så hamnar Skaraborg på en sista plats i denna kategori.

På den nya enkätfrågan för året om vilken den viktigaste åtgärden i en kommun är blir svaret mycket tydligt, att öka sin kommuns attraktionskraft ser man som mest prioriterat. Här sticker enkätsvaren från Skaraborgsföretagarna ut i jämförelse med hela landet, men även två andra frågor är viktiga menar man. Det är ökad tillgång på bostäder och att stimulera nyetablering av företag.

Ett sammanfattande omdöme visar ändå att kommunerna i Skaraborg har ett hyggligt företagsklimat som ligger över riksgenomsnittet i enkäten.

– Det är viktigt för Skövde som ska agera draglok i Skaraborgsregionen att inte tappa mark, företagarna vill ju se kommunen som en medspelare, säger biträdande regionchef i Svenskt näringsliv Kristian Johansson.

Han syftar på den fråga i enkäten som Skövde backat på i årets undersökning jämfört med förra året, här har Skövdeföretagen svarat på frågan om man upplever konkurrens från kommunala verksamheter.

– I Göteborg har man ett stort problem med detta, somliga företag känner sig trängda av de drygt 100 kommunala bolagen som tangerar de privata företagens intressen, berättar Kristian Johansson.

Totalt sett får Skövde ett hyfsat betyg vid en jämförelse med övriga kommuner i Skaraborg, här är det sju som sänker sina betyg i den årliga enkäten om företagsklimatet. Skövde kommun hamnar på ett tal av 3,6 i den sexgradiga skalan och landar därmed i en mittposition bland Skaraborgs 15 kommuner. Av 400 tillfrågade företag i Skövde hade nära hälften svarat på enkäten. I Skaraborg är det Grästorp som kasserar in toppnoteringen med 4, 2 poäng från företagen medan företagslivet i Gullspång ger sin kommun sämst betyg.

Ett knappast förvånande och återkommande svar är det låga betyg infrastrukturen i Skaraborg får, här ger företagarna generellt ett lågt betyg vad gäller vägnät, tåg och flyg. Sett över hela landets enkätsvar från 31 000 företag så hamnar Skaraborg på en sista plats i denna kategori.

På den nya enkätfrågan för året om vilken den viktigaste åtgärden i en kommun är blir svaret mycket tydligt, att öka sin kommuns attraktionskraft ser man som mest prioriterat. Här sticker enkätsvaren från Skaraborgsföretagarna ut i jämförelse med hela landet, men även två andra frågor är viktiga menar man. Det är ökad tillgång på bostäder och att stimulera nyetablering av företag.

Ett sammanfattande omdöme visar ändå att kommunerna i Skaraborg har ett hyggligt företagsklimat som ligger över riksgenomsnittet i enkäten.