24 maj 2016 12:18

24 maj 2016 12:18

Försvaret laddar med Våreld 16

SKÖVDE: Försvaret i stor övning med elva förband och 1 500 deltagare i Skaraborg

Under veckan kommer Skaraborgs regemente att genomföra en militärövning med namnet Våreld 16. De flesta övningsmomenten kommer att genomföras på skjut- och övningsfälten, men på lördag kommer militärförbanden att öva i Skövde stad.

Under tisdagen började försvaret sin övning Våreld 16 med syftet att öva markstridskrafterna. Skaraborgs regemente P4 planerar och genomför den stora övningen där elva förband i landet deltar, bland andra deltar K3, Trängregementet samt Markstridsskolan. Omkring 1 500 personer kommer att delta i övningen som kommer att pågå mellan den 24 till 30 maj. Det blir även inslag av flyg och helikopter.

Huvudsakligen kommer de olika övningsmomenten att genomföras på Skövde skjut- och övningsfält, men även på civil mark runt till exempel Tibro, Timmersdala, Tidan och Falköping. På de civila platserna kommer inga skjutövningar att ske, de ska mestadels användas som förläggning och till förflyttning.

Under lördag kommer övningen till centrala Skövde, då ska förbanden förflytta sig genom staden till en övning som går ut på att strida i bebyggelse. Den delen kommer dock att hållas inne på garnisonsområdet och här kommer man att skjuta med lös ammunition. Det kommer att märkas av i Skövde när de olika förbanden ska förflyttas och runt garnisonens område kan det komma att påverka trafikflödet under lördagen. Vid behov kommer soldater att hjälpa till med trafikregleringen.

Lördagens övning börjar klockan 06,00 och då ska samtliga elva förband öva på anfall genom Skövde, från cirka 10-tiden kommer de sedan att vara på plats inne på garnisonsområdet.

Stridsfordonen ska i huvudsak köra längs riksväg 26 samt 200, Vadsboleden, gamla Mariestadsvägen samt Östra leden på sin väg mot P4 området. I Skövde innerstad kommer också militärfordon och militär trupp att befinna sig under lördagens övning.

Under tisdagen började försvaret sin övning Våreld 16 med syftet att öva markstridskrafterna. Skaraborgs regemente P4 planerar och genomför den stora övningen där elva förband i landet deltar, bland andra deltar K3, Trängregementet samt Markstridsskolan. Omkring 1 500 personer kommer att delta i övningen som kommer att pågå mellan den 24 till 30 maj. Det blir även inslag av flyg och helikopter.

Huvudsakligen kommer de olika övningsmomenten att genomföras på Skövde skjut- och övningsfält, men även på civil mark runt till exempel Tibro, Timmersdala, Tidan och Falköping. På de civila platserna kommer inga skjutövningar att ske, de ska mestadels användas som förläggning och till förflyttning.

Under lördag kommer övningen till centrala Skövde, då ska förbanden förflytta sig genom staden till en övning som går ut på att strida i bebyggelse. Den delen kommer dock att hållas inne på garnisonsområdet och här kommer man att skjuta med lös ammunition. Det kommer att märkas av i Skövde när de olika förbanden ska förflyttas och runt garnisonens område kan det komma att påverka trafikflödet under lördagen. Vid behov kommer soldater att hjälpa till med trafikregleringen.

Lördagens övning börjar klockan 06,00 och då ska samtliga elva förband öva på anfall genom Skövde, från cirka 10-tiden kommer de sedan att vara på plats inne på garnisonsområdet.

Stridsfordonen ska i huvudsak köra längs riksväg 26 samt 200, Vadsboleden, gamla Mariestadsvägen samt Östra leden på sin väg mot P4 området. I Skövde innerstad kommer också militärfordon och militär trupp att befinna sig under lördagens övning.