24 maj 2016 06:00

24 maj 2016 06:00

Satsar på Askeberga

FÖRSLAG: Söker en miljon kronor till nytt projekt

Nya undersökningar vid skeppssättningen och en satsning på marknadsföring. Det är målet med det nya projektet som Askebergagruppen tagit fram.
För att lyckas har man nu sökt en miljon kronor i bidrag.

Askeberga skeppssättning, som egentligen inte riktigt kvalificerar sig som just en skeppssättning utan främst kan benämnas som en stensättning, är en av Västergötlands mest uppmärksammade fornlämningar.

Men inte tillräckligt uppmärksammad enligt projektgruppen kring Askeberga. Därför har man nu sökt knappt en miljon kronor från de EU-stödda Leaders landsbygdsprojekt.

– Grunden i det nya projektet är en satsning på marknadsföring, säger arkeologen Martin Toresson.

– Vi vill sprida alla de häftiga grejer vi vet om området.

Georadar

Detta ska man bland annat göra via en besöksapp och en kortfilm anpassad för sociala medier. Man vill också få till ett samarbete med Högskolan i Skövde och deras Kastis-projekt som är en digital satsning på kulturarv och spelteknologi riktad mot barn och unga.

– Det är också ett sätt att sprida kunskapen om Askeberga, säger Toresson.

Förutom satsningen på marknadsföring ska pengarna också gå till nya undersökningar vid stensättningen men också vid kung Ranes hög i Flistad.

– Vi kommer att göra mindre undersökningar med georadar. Bland annat runt stensättningen, mest för att bekräfta de fynd och analyser vi har gjort tidigare, berättar Martin Toresson.

Den 21 juni ska man presentera förslaget för Leader och därefter kommer man få ett preliminärt svar om bidraget beviljas.

– Vi är jäkligt nyfikna på vad det här kan mynna ut i. Om det inte är för stor konkurrens med sökande så tror vi att det ska gå igenom nu när vi har ett så bra förslag.

Askeberga skeppssättning, som egentligen inte riktigt kvalificerar sig som just en skeppssättning utan främst kan benämnas som en stensättning, är en av Västergötlands mest uppmärksammade fornlämningar.

Men inte tillräckligt uppmärksammad enligt projektgruppen kring Askeberga. Därför har man nu sökt knappt en miljon kronor från de EU-stödda Leaders landsbygdsprojekt.

– Grunden i det nya projektet är en satsning på marknadsföring, säger arkeologen Martin Toresson.

– Vi vill sprida alla de häftiga grejer vi vet om området.

Georadar

Detta ska man bland annat göra via en besöksapp och en kortfilm anpassad för sociala medier. Man vill också få till ett samarbete med Högskolan i Skövde och deras Kastis-projekt som är en digital satsning på kulturarv och spelteknologi riktad mot barn och unga.

– Det är också ett sätt att sprida kunskapen om Askeberga, säger Toresson.

Förutom satsningen på marknadsföring ska pengarna också gå till nya undersökningar vid stensättningen men också vid kung Ranes hög i Flistad.

– Vi kommer att göra mindre undersökningar med georadar. Bland annat runt stensättningen, mest för att bekräfta de fynd och analyser vi har gjort tidigare, berättar Martin Toresson.

Den 21 juni ska man presentera förslaget för Leader och därefter kommer man få ett preliminärt svar om bidraget beviljas.

– Vi är jäkligt nyfikna på vad det här kan mynna ut i. Om det inte är för stor konkurrens med sökande så tror vi att det ska gå igenom nu när vi har ett så bra förslag.

Askeberga skeppssättning

Askeberga skeppssättning är en av Västergötlands mest uppmärksammade fornlämningar.

Den är 55 meter lång och näst störst i landet efter Kåseberga i Skåne.

Skeppsättningen är byggd av 24 gigantiska klumpstenar på mellan 25 och 30 ton vardera.

Man har daterat skeppssättningen till folkvandringstiden (ca 400-500 e.Kr).

Platsen har sedan urminnes tider varit en samlingsplats för folket i bygden.