24 maj 2016 10:41

24 maj 2016 10:41

Vill se långsiktigsatsning på vård

VÄSTRA GÖTALAND: SD:s budgetförslag

Sverigedemokraterna vill i sitt budgetförslag höja det regionala anslaget till primärvården och sjukhusen med 1,5 procent mer än vad majoriteten angett i sitt förslag.

Partiet vill arbeta långsiktigt för att frigöra mer medel till akutsjukhusen och primärvården. Vårdtrycket ska minskas genom olika lösningar.

Bland annat vill SD samlokalisera sakkunniga inom psykisk ohälsa med kompetenta lärare på folkhögskolor, för att kunna möta framtidens behov. Partiet vill satsa 20 miljoner på att införa ett screeningsprogram för att tidigare kunna upptäcka prostatacancer.

Partiet vill lägga 30 miljoner på att ta bort avgiften för gynekologiska cellprov för att få fler att testa sig och därmed upptäcka de som drabbats tidigare.

– På sikt kan vi förebygga inläggningar på sjukhus och akuta omhändertaganden, skriver SD i ett pressmeddelande.

Lokalt gynnas

SD vill genom tydligare upphandlingar gynna lokala bönder. Kostnadskontrollen i kollektivtrafiken ska förbättras och Närtrafiken utvidgas.

Partiet vill arbeta långsiktigt för att frigöra mer medel till akutsjukhusen och primärvården. Vårdtrycket ska minskas genom olika lösningar.

Bland annat vill SD samlokalisera sakkunniga inom psykisk ohälsa med kompetenta lärare på folkhögskolor, för att kunna möta framtidens behov. Partiet vill satsa 20 miljoner på att införa ett screeningsprogram för att tidigare kunna upptäcka prostatacancer.

Partiet vill lägga 30 miljoner på att ta bort avgiften för gynekologiska cellprov för att få fler att testa sig och därmed upptäcka de som drabbats tidigare.

– På sikt kan vi förebygga inläggningar på sjukhus och akuta omhändertaganden, skriver SD i ett pressmeddelande.

Lokalt gynnas

SD vill genom tydligare upphandlingar gynna lokala bönder. Kostnadskontrollen i kollektivtrafiken ska förbättras och Närtrafiken utvidgas.