25 maj 2016 06:00

18 jul 2016 20:09

Balthazar ska bli som nytt

SKÖVDE: Vetenskapscentrumet anpassas till nutid och framtid

Balthazar ska få ett helt nytt utseende, moderniserade utställningar och större lokaler.
– Vi ska höja både kvalitet och innehåll, säger Lisa Lindgren, vd.

Balthazar science center fyller 15 år till hösten och mycket är sig likt från starten.

Nu står företaget, som ägs i sin helhet av Skövde kommun, inför stora förändringar. Nyinvigningen sker under nästa år och då i betydligt större lokaler än de man har i dag.

Nya utställningar

– Vi ska utöka med cirka 600 kvadratmeter, och hela Balthazar ska få ett helt nytt utseende. Vi ska utveckla de befintliga utställningarna och bygga nya, säger Lisa Lindgren, vd.

Lokalerna kommer att växa mot järnvägen och även ta en del av husets andra våning i anspråk.

– På första våningen finns industriomklädningsrum i dag och där ser vi ett möjligt familjelaboratorium. Vi vill ta vara på den rustika industritraditionen och förädla den.

Positiva signaler

För att klara utbyggnaden och alla investeringar ska man ansöka om ett lån hos kommunen på en miljon kronor. Men redan i dag känner sig Lisa Lindgren säker på att de framtida planerna kommer att bli verklighet.

– Vi har fått positiva signaler på en bra intern lösning och det formella beslutet kommer i augusti eller september.

Nya samarbeten

Verksamheten på Balthazar ska sprida kunskap om teknik och naturvetenskap till barn och ungdomar, och då gäller det att hålla samma takt som utvecklingen.

– Vi har ett stort behov av en förnyelseprocess och att ta oss an ett nutida innehåll. Vi har redan börjat identifiera nya områden för utställningar, och allt ska fortfarande vara upplevelsebaserat, hålla hög kvalitet och bygga på vetenskaplig grund.

Lisa Lindgren menar att hela den nya affärsplanen andas närmare samarbeten med olika aktörer. Och att man ska lyssna på besökarna och deras önskemål.

– Vi ska lösa innehållet i samråd med andra och hitta smarta sätt för hur vi kan jobba med resurskraftiga samarbeten.

Nu har Balthazar öppet tre dagar i veckan. I framtiden planerar man för att ha öppet veckans alla dagar.

Kunskapsnav

Nu ligger besöksantalet på 37 000 årligen, och målet är att om två, tre år ligga på 50 000 besök årligen.

Sedan tidigare är det klart att Gothia science park ska få nya kontor i samma hus.

– Vi är jätteglada för att man nu stärker platsen som ett nav för kunskap och forskning.

Balthazar science center fyller 15 år till hösten och mycket är sig likt från starten.

Nu står företaget, som ägs i sin helhet av Skövde kommun, inför stora förändringar. Nyinvigningen sker under nästa år och då i betydligt större lokaler än de man har i dag.

Nya utställningar

– Vi ska utöka med cirka 600 kvadratmeter, och hela Balthazar ska få ett helt nytt utseende. Vi ska utveckla de befintliga utställningarna och bygga nya, säger Lisa Lindgren, vd.

Lokalerna kommer att växa mot järnvägen och även ta en del av husets andra våning i anspråk.

– På första våningen finns industriomklädningsrum i dag och där ser vi ett möjligt familjelaboratorium. Vi vill ta vara på den rustika industritraditionen och förädla den.

Positiva signaler

För att klara utbyggnaden och alla investeringar ska man ansöka om ett lån hos kommunen på en miljon kronor. Men redan i dag känner sig Lisa Lindgren säker på att de framtida planerna kommer att bli verklighet.

– Vi har fått positiva signaler på en bra intern lösning och det formella beslutet kommer i augusti eller september.

Nya samarbeten

Verksamheten på Balthazar ska sprida kunskap om teknik och naturvetenskap till barn och ungdomar, och då gäller det att hålla samma takt som utvecklingen.

– Vi har ett stort behov av en förnyelseprocess och att ta oss an ett nutida innehåll. Vi har redan börjat identifiera nya områden för utställningar, och allt ska fortfarande vara upplevelsebaserat, hålla hög kvalitet och bygga på vetenskaplig grund.

Lisa Lindgren menar att hela den nya affärsplanen andas närmare samarbeten med olika aktörer. Och att man ska lyssna på besökarna och deras önskemål.

– Vi ska lösa innehållet i samråd med andra och hitta smarta sätt för hur vi kan jobba med resurskraftiga samarbeten.

Nu har Balthazar öppet tre dagar i veckan. I framtiden planerar man för att ha öppet veckans alla dagar.

Kunskapsnav

Nu ligger besöksantalet på 37 000 årligen, och målet är att om två, tre år ligga på 50 000 besök årligen.

Sedan tidigare är det klart att Gothia science park ska få nya kontor i samma hus.

– Vi är jätteglada för att man nu stärker platsen som ett nav för kunskap och forskning.