25 maj 2016 12:29

25 jan 2017 12:06

Facket kräver skadestånd av kommunen

LR hävdar MBL-brott vid nedläggning

Lärarnas Riksförbund anser att Skövde kommun bröt mot MBL i samband med beslutet att lägga ned mobil resurs.

LR:s regionala ombudsman begär i en skrivelse till kommunen en lokal tvisteförhandling för brott mot medbestämmandelagen MBL §19 och 11 samt brott mot lokalt samverkansavtal.

Ombudsmannen Nils-Gunnar Ökvist skriver också att LR kommer att yrka på allmänt skadestånd, men vill inte berätta hur mycket.

– Jag kommenterar inte ytterligare innan förhandlingarna, säger han.

LR:s sektionsordförande i Skövde, Olle Björk, har tidigare i SLA varit starkt kritisk till hur staben på barn- och utbildningssektorn hanterat nedläggningen av mobil resurs.

Verksamheten som bedrivs för elever med hög frånvaro i skolan kommer att stänga efter den här terminen och eleverna kommer att återgå till sina respektive skolor.

LR:s regionala ombudsman begär i en skrivelse till kommunen en lokal tvisteförhandling för brott mot medbestämmandelagen MBL §19 och 11 samt brott mot lokalt samverkansavtal.

Ombudsmannen Nils-Gunnar Ökvist skriver också att LR kommer att yrka på allmänt skadestånd, men vill inte berätta hur mycket.

– Jag kommenterar inte ytterligare innan förhandlingarna, säger han.

LR:s sektionsordförande i Skövde, Olle Björk, har tidigare i SLA varit starkt kritisk till hur staben på barn- och utbildningssektorn hanterat nedläggningen av mobil resurs.

Verksamheten som bedrivs för elever med hög frånvaro i skolan kommer att stänga efter den här terminen och eleverna kommer att återgå till sina respektive skolor.