25 maj 2016 06:00

25 maj 2016 07:00

Rös-chefen hoppas på ny utbildning till Skövde

HASSLUM: Övningsfältet kan få nystart när utbildning förändras

En ny utbildning för deltidsbrandmän kan bli ett viktigt inslag i en långsiktig nystart för övningsfältet i Hasslum.
Nu görs ett försök att locka en försöksversion av utbildningen till Skövde redan 2017.

Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har utrett hur framtidens utbildning av deltidsbrandmän ska utformas. Huvuddragen i det förslag som diskuteras är att utbildningen kortas (från nio till sex veckor) och i större utsträckning genomföras regionalt och lokalt.

Enligt MSB:s tidning tjugofyra7 är det tänkt att del av utbildningen, främst de första två veckorna, ska genomföras regionalt, uppskattningsvis på sex–tio platser i landet.

– Vi har träffat MSB och anmält vårt intresse för att övningsfältet i Hasslum och Guttasjön utanför Borås kan bli aktuella att genomföra försöksutbildningar vid under nästa år, säger Rickard Johansson, förbundsdirektör för Räddningstjänsten östra Skaraborg.

Räddningstjänsterna i västra Sverige har skapat ett nätverk där man samarbetar i en rad frågor och mest aktuellt just nu är kompetens- och utbildningsfrågor.

Rickard Johansson är positiv till den nya utbildningen och säger att rekryteringen av deltidare blivit svårare och svårare de senaste åren.

I utredningen föreslås även att antalet utbildningsplatser ökar från 550 till 850 per år. MSB ska ansvara för utbildningen, med hjälp av lokala instruktörer.

Landets räddningstjänster hade fram till 23 maj på sig att lämna synpunkter på förslaget. Före sommaren ska ett beslut tas.

Efter konkursen hos SRTC i fjol har framtiden för övningsfältet varit oviss. Rös hyr delar av fältet av statliga ägaren Specialfastigheter under 2016 och vill förlänga även för 2017. I dag bedriver man övningsverksamhet varje vecka och andra räddningstjänster hyr också in sig. Johansson pekar på både polisen och försvarets behov av utbildningsmöjligheter.

Skulle Skövde få den grundutbildningen för deltidbrandmän kan det bli kärnan i en långsikt lösning för Hasslum.

– Jag är optimistisk och vi jobbar oförtrutet med den här frågan, säger Rickard Johansson.

Det är MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som har utrett hur framtidens utbildning av deltidsbrandmän ska utformas. Huvuddragen i det förslag som diskuteras är att utbildningen kortas (från nio till sex veckor) och i större utsträckning genomföras regionalt och lokalt.

Enligt MSB:s tidning tjugofyra7 är det tänkt att del av utbildningen, främst de första två veckorna, ska genomföras regionalt, uppskattningsvis på sex–tio platser i landet.

– Vi har träffat MSB och anmält vårt intresse för att övningsfältet i Hasslum och Guttasjön utanför Borås kan bli aktuella att genomföra försöksutbildningar vid under nästa år, säger Rickard Johansson, förbundsdirektör för Räddningstjänsten östra Skaraborg.

Räddningstjänsterna i västra Sverige har skapat ett nätverk där man samarbetar i en rad frågor och mest aktuellt just nu är kompetens- och utbildningsfrågor.

Rickard Johansson är positiv till den nya utbildningen och säger att rekryteringen av deltidare blivit svårare och svårare de senaste åren.

I utredningen föreslås även att antalet utbildningsplatser ökar från 550 till 850 per år. MSB ska ansvara för utbildningen, med hjälp av lokala instruktörer.

Landets räddningstjänster hade fram till 23 maj på sig att lämna synpunkter på förslaget. Före sommaren ska ett beslut tas.

Efter konkursen hos SRTC i fjol har framtiden för övningsfältet varit oviss. Rös hyr delar av fältet av statliga ägaren Specialfastigheter under 2016 och vill förlänga även för 2017. I dag bedriver man övningsverksamhet varje vecka och andra räddningstjänster hyr också in sig. Johansson pekar på både polisen och försvarets behov av utbildningsmöjligheter.

Skulle Skövde få den grundutbildningen för deltidbrandmän kan det bli kärnan i en långsikt lösning för Hasslum.

– Jag är optimistisk och vi jobbar oförtrutet med den här frågan, säger Rickard Johansson.