25 maj 2016 12:11

25 maj 2016 12:11

"Vi kan inte acceptera en regionbildning i två steg"

VÄSTRA GÖTALAND: Enig protest mot nytt förslag

Halland kanske kan få vänta med att bilda en region med Västra Götaland och Värmland.
– Allt ska ske samtidigt, betonar regionrådet Jonas Andersson (L).

Snart ska utredarna Kent Johansson (C) och Barbro Holmberg (S) presentera förslaget på ny regionindelning.

Ursprungligen handlade det om att Västra Götaland, Värmland och Halland skulle bilda en av sex nya storregioner. Halland har protesterat våldsamt mot förslaget och finns inte med i den senaste kartan Kent Johansson presenterade.

– Det kommer att bli ett förslag baserat på var det finns förutsättningar att bilda nya regioner 2019, säger Kent Johansson till Dagens medicin.

Den tidigare kartan står dock fast och om inte Halland vill gå in i en storregion 2019 kan de i stället få vänta till 2023. Blir det så får Västra Götaland gå samman med Värmland till 2019 och sedan med Halland 2023.

– Vi kan inte acceptera en regionbildning i två steg och har varit väldigt tydliga med det, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Han tillägger:

– Vi har inget behov av att bli större, men ser behovet av en regionreform för att skapa större och starkare regioner. Men det skulle bli ohållbart att först gå samman med Värmland och sedan med Halland. Regionbildningen tar mycket kraft och vi få hålla på under nästan tio år.

Regionledningen är politiskt enig i frågan.

– Det är konstigt att ta det i två steg. Vi är oroliga och kan inte acceptera det, säger Alex Bergström (S).

Förslag i juni

Senast 30 juni ska Johansson/Holmberg lägga fram ett förslag om vilka regioner som kan bildas från 2019.

Snart ska utredarna Kent Johansson (C) och Barbro Holmberg (S) presentera förslaget på ny regionindelning.

Ursprungligen handlade det om att Västra Götaland, Värmland och Halland skulle bilda en av sex nya storregioner. Halland har protesterat våldsamt mot förslaget och finns inte med i den senaste kartan Kent Johansson presenterade.

– Det kommer att bli ett förslag baserat på var det finns förutsättningar att bilda nya regioner 2019, säger Kent Johansson till Dagens medicin.

Den tidigare kartan står dock fast och om inte Halland vill gå in i en storregion 2019 kan de i stället få vänta till 2023. Blir det så får Västra Götaland gå samman med Värmland till 2019 och sedan med Halland 2023.

– Vi kan inte acceptera en regionbildning i två steg och har varit väldigt tydliga med det, säger regionrådet Jonas Andersson (L).

Han tillägger:

– Vi har inget behov av att bli större, men ser behovet av en regionreform för att skapa större och starkare regioner. Men det skulle bli ohållbart att först gå samman med Värmland och sedan med Halland. Regionbildningen tar mycket kraft och vi få hålla på under nästan tio år.

Regionledningen är politiskt enig i frågan.

– Det är konstigt att ta det i två steg. Vi är oroliga och kan inte acceptera det, säger Alex Bergström (S).

Förslag i juni

Senast 30 juni ska Johansson/Holmberg lägga fram ett förslag om vilka regioner som kan bildas från 2019.