26 maj 2016 06:00

26 maj 2016 06:00

60 000-mål nås tidigare

SKÖVDE: Migrationen driver på befolkningsutveckling

Skövde kommun kommer att nå befolkningsmålet snabbare än vad som tidigare har beräknats.
Redan om sju år, 2023, passerar befolkningen 60 000 invånare.

I alla fall enligt den färska befolkningsprognos som Skövde kommun har tagit fram med hjälp av konsultföretaget Sweco. I kommunens visionsmål från 2011 är förhoppningen att nå 60 000 invånare år 2025.

De två främsta orsakerna till att Skövde nu växer snabbare än tidigare är fler bostäder och den ökande migrationen. Det kraftigt ökade flyktingmottagandet i Sverige under 2015 har påverkat hela landet och den utvecklingen tros fortsätta. Redan nästa år väntas Sveriges befolkning passera 10 miljoner invånare.

Under 2015 tog Skövde emot 540 asylsökande vilket innebär att Skövde ligger ungefär i mitten av landets kommuner när det gäller mottagningen.

Osäkerhet

Osäkerheten kring prognoser över det framtida mottagandet ger prognosmakarna huvudbry. Migrationsverkets bedömningar har varierat, men prognosen för Skövde utgår från Migrationsverkets bedömningar i april.

– En prognos i sig är alltid osäker, men Sweco baserar sina bedömningar på statistik från SCB, regionen och Migrationsverket. Vi anser att det är väl grundad prognos, säger Therese Kandeman, koncerncontroller inom Skövde kommun.

Hur pass säker är prognosen?

– Det viktigaste för hur vår befolkning utvecklas är hur många bostäder som produceras. Det som gör att prognosen nu är något högre är bedömningen att de nyproducerade bostäder ökar.

Prognosen bygger på att Skövde klarar att hålla uppe målet om 300 nya bostäder per år.

Handlingsberedskap

Prognoserna är viktiga för kommunen säger Kandeman.

– Att göra någon säker plan fungerar inte, men en handlingsberedskap är vad vi är ute efter när vi tittar på de olika scenariona.

I alla fall enligt den färska befolkningsprognos som Skövde kommun har tagit fram med hjälp av konsultföretaget Sweco. I kommunens visionsmål från 2011 är förhoppningen att nå 60 000 invånare år 2025.

De två främsta orsakerna till att Skövde nu växer snabbare än tidigare är fler bostäder och den ökande migrationen. Det kraftigt ökade flyktingmottagandet i Sverige under 2015 har påverkat hela landet och den utvecklingen tros fortsätta. Redan nästa år väntas Sveriges befolkning passera 10 miljoner invånare.

Under 2015 tog Skövde emot 540 asylsökande vilket innebär att Skövde ligger ungefär i mitten av landets kommuner när det gäller mottagningen.

Osäkerhet

Osäkerheten kring prognoser över det framtida mottagandet ger prognosmakarna huvudbry. Migrationsverkets bedömningar har varierat, men prognosen för Skövde utgår från Migrationsverkets bedömningar i april.

– En prognos i sig är alltid osäker, men Sweco baserar sina bedömningar på statistik från SCB, regionen och Migrationsverket. Vi anser att det är väl grundad prognos, säger Therese Kandeman, koncerncontroller inom Skövde kommun.

Hur pass säker är prognosen?

– Det viktigaste för hur vår befolkning utvecklas är hur många bostäder som produceras. Det som gör att prognosen nu är något högre är bedömningen att de nyproducerade bostäder ökar.

Prognosen bygger på att Skövde klarar att hålla uppe målet om 300 nya bostäder per år.

Handlingsberedskap

Prognoserna är viktiga för kommunen säger Kandeman.

– Att göra någon säker plan fungerar inte, men en handlingsberedskap är vad vi är ute efter när vi tittar på de olika scenariona.

Befolkningsprognos

Skövde:

Den senaste prognosen för befolkningsutvecklingen i Skövde kommun ser ut så här:

2015: 53 555 invånare

2016: 54 237

2017: 55 000

2018: 55 900

2019: 56 799

2020: 57 699

2021: 58 549

2022: 59 349

2023: 60 049

2024: 60 699

2025: 61 348

2026: 61 998

2027: 62 648

2028: 63 298

2029: 63 948

2030: 64 598

Det är konsultföretaget Sweco som ligger bakom prognosen på beställning av Skövde kommun.

Siffran för 2015 är den folkbokförda befolkningen i kommunen per år 31 2015

Riket:

Statistiska centralbyrån, SCB spår följande befolkningsutveckling i Sverige under motsvarande period:

2015: 9 851 000

2016: 9 974 000

2017: 10129 000

2018: 10 297 000

2019: 10 440 000

2020: 10 590 000

2030: 11 480 000

Källa: Skövde kommun och SCB