27 maj 2016 17:08

27 maj 2016 17:08

1,5 miljoner till musikskolan i budgetförslag

SKÖVDE: Socialdemokraterna i Skövde presenterade sin budget för 2017

Fler bostäder, öka personaltätheten inom äldrevården, förstärka elevhälsan samt att skapa en biblioteksfilial i Trädgårdsstaden. Dessa och flera andra förslag ligger i den skuggbudget som Socialdemokraterna i Skövde presenterade på fredagen.

Budgeten presenterades av oppositionsrådet Marie Ekman, Maria Hjärtqvist och Helena Dahlström på ett kylslaget Billingen under fredagen. Friskvården är en av punkterna i den S-märkta budgeten, de vill exempelvis ge personalen inom vård och omsorg möjlighet till friskvård på arbetstid.

Skövde kommun har ett sjuktal på sex procent bland sina 4 000 anställda, men inom omsorgsverksamheten ligger det talet dubbelt så högt med tolv procent. Ett led i arbetet för att få ner sjuktalet är att öka personaltätheten inom verksamheten samt att en gemensam vakansförmedling skapas.

– Det är för få händer inom vård och omsorgsdelen och det är ett tufft och stressigt jobb, vi behöver öka antalet fast anställda, säger Helena Dahlström (S).

För de äldre vill (S) skapa ett äldreboende i Södra Ryd samt att tillgodose Ekedal med en bra bussförbindelse. Inom skolans värld ser man det som viktigt att förstärka och kompetenshöja elevhälsan och här budgeterar man 2,5 miljoner. Ett av målen är också att öka andelen elever med godkända betyg.

Boulognerskogen ser de som ett område att utveckla ytterligare, här vill man bland annat skapa ett utegym.

– Boulogner är en fin central park, med en aktivitetsplats ska både gamla och barn kunna mötas där, säger Marie Ekman (S).

Bostadsbyggandet är en het potatis och inom det här området vill S toppa alliansens bud om nybyggnationen, man vill öka byggandet till 500 bostäder och lägenheter per år. Här behöver Skövdebostäder även få draghjälp i byggandet av flera aktörer menar de. Främst ska byggandet bestå av hyresrätter med mindre yta och låga hyror som riktar sig till unga personer.

Till den kommunala musikskolan vill Socialdemokraterna ge 1,5 miljoner för att kunna förstärka med fler musiklärare, samma peng vill de ge åt fritidsgårdarnas verksamhet. I Trädgårdsstaden vill de se att en biblioteksfilial skapas och två miljoner lägger man på en djupare utredning om satsningen på Billingen.

Budgeten presenterades av oppositionsrådet Marie Ekman, Maria Hjärtqvist och Helena Dahlström på ett kylslaget Billingen under fredagen. Friskvården är en av punkterna i den S-märkta budgeten, de vill exempelvis ge personalen inom vård och omsorg möjlighet till friskvård på arbetstid.

Skövde kommun har ett sjuktal på sex procent bland sina 4 000 anställda, men inom omsorgsverksamheten ligger det talet dubbelt så högt med tolv procent. Ett led i arbetet för att få ner sjuktalet är att öka personaltätheten inom verksamheten samt att en gemensam vakansförmedling skapas.

– Det är för få händer inom vård och omsorgsdelen och det är ett tufft och stressigt jobb, vi behöver öka antalet fast anställda, säger Helena Dahlström (S).

För de äldre vill (S) skapa ett äldreboende i Södra Ryd samt att tillgodose Ekedal med en bra bussförbindelse. Inom skolans värld ser man det som viktigt att förstärka och kompetenshöja elevhälsan och här budgeterar man 2,5 miljoner. Ett av målen är också att öka andelen elever med godkända betyg.

Boulognerskogen ser de som ett område att utveckla ytterligare, här vill man bland annat skapa ett utegym.

– Boulogner är en fin central park, med en aktivitetsplats ska både gamla och barn kunna mötas där, säger Marie Ekman (S).

Bostadsbyggandet är en het potatis och inom det här området vill S toppa alliansens bud om nybyggnationen, man vill öka byggandet till 500 bostäder och lägenheter per år. Här behöver Skövdebostäder även få draghjälp i byggandet av flera aktörer menar de. Främst ska byggandet bestå av hyresrätter med mindre yta och låga hyror som riktar sig till unga personer.

Till den kommunala musikskolan vill Socialdemokraterna ge 1,5 miljoner för att kunna förstärka med fler musiklärare, samma peng vill de ge åt fritidsgårdarnas verksamhet. I Trädgårdsstaden vill de se att en biblioteksfilial skapas och två miljoner lägger man på en djupare utredning om satsningen på Billingen.