27 maj 2016 15:01

27 maj 2016 15:01

Anställningsrestriktioner lättas

SKARABORG: Skas siffror minskar pressen

Skaraborgs sjukhus bedöms ha en stabilare ekonomi och antalet årsarbetare har sjunkit. Därför lättar Skas på anställningsrestriktionerna.

I oktober 2014 infördes anställningsprövningar (chefläkare skulle godkänna) för alla verksamheter och anställningsstopp på förvaltningskontoret. För ett drygt år sedan lättades restriktionerna något.

Från och med maj upphör anställningsprövningen för förvaltningskontoret. Verksamhetscheferna blir ansvariga för anställningarna på verksamheterna. Ändringen görs på grund av att Skas har en stabilare ekonomi och färre nettoårsarbetare.

Sista april låg Skas sju miljoner över budget och antalet nettoarbetare var 3 677 vilket var 21 färre än vid samma tidpunkt 2015.

I beslutet betonas det att, med tanke på rekryteringssvårigheterna, anställningsprövningen inte fyllde någon funktion. Antalet medarbetare sjönk trots att få ansökningar att anställa avslogs.

– De allra flesta ansökningarna var befogade och de flesta beviljades. Nu kan vi även slippa viss administration, säger ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

Eva Sundström betonar att beslutet var efterfrågat av verksamhetscheferna.

– Det var en otidsenlig struktur, säger Sundström och tillägger:

– Vi kommer självklart att följa upp effekterna av beslutet. Visar sig att det blir någon form av fritt fall kommer det att omprövas.

En gång i månaden kommer ekonomin och personalvolymen att följas upp. Personalplanerna ska uppdateras varje månad.

I oktober 2014 infördes anställningsprövningar (chefläkare skulle godkänna) för alla verksamheter och anställningsstopp på förvaltningskontoret. För ett drygt år sedan lättades restriktionerna något.

Från och med maj upphör anställningsprövningen för förvaltningskontoret. Verksamhetscheferna blir ansvariga för anställningarna på verksamheterna. Ändringen görs på grund av att Skas har en stabilare ekonomi och färre nettoårsarbetare.

Sista april låg Skas sju miljoner över budget och antalet nettoarbetare var 3 677 vilket var 21 färre än vid samma tidpunkt 2015.

I beslutet betonas det att, med tanke på rekryteringssvårigheterna, anställningsprövningen inte fyllde någon funktion. Antalet medarbetare sjönk trots att få ansökningar att anställa avslogs.

– De allra flesta ansökningarna var befogade och de flesta beviljades. Nu kan vi även slippa viss administration, säger ställföreträdande sjukhusdirektör Eva Sundström.

Eva Sundström betonar att beslutet var efterfrågat av verksamhetscheferna.

– Det var en otidsenlig struktur, säger Sundström och tillägger:

– Vi kommer självklart att följa upp effekterna av beslutet. Visar sig att det blir någon form av fritt fall kommer det att omprövas.

En gång i månaden kommer ekonomin och personalvolymen att följas upp. Personalplanerna ska uppdateras varje månad.