27 maj 2016 14:02

27 maj 2016 14:02

Åtgärdat brister på boende

SKÖVDE

När Inspektion för vård och omsorg (IVO) gjorde en inspektion i februari på ungdomsboendet Fenix i Skövde noterades en del brister.

Svaret med åtgärder från socialnämnden i mars bedömdes inte tillräckligt varför IVO med vändande post lämnade ett föreläggande kopplat till ett vite på en miljon om inte vissa åtgärder vidtogs. Det svaret skickades in den 22 april.

– Vi har inte hört något än, det tror vi är positivt, säger Elisabeth Svalefelt, ordförande (M).

Bland åtgärderna finns att alla barn ska ha ett eget rum, i det fall det inte går så finns det möjlighet att gå till ett annat rum för avskildhet, att bedöma barnen och därefter placera dem i lämpligt boende, och att utbilda personalen så att den vet vad den ska göra vid incidenter.

Svaret med åtgärder från socialnämnden i mars bedömdes inte tillräckligt varför IVO med vändande post lämnade ett föreläggande kopplat till ett vite på en miljon om inte vissa åtgärder vidtogs. Det svaret skickades in den 22 april.

– Vi har inte hört något än, det tror vi är positivt, säger Elisabeth Svalefelt, ordförande (M).

Bland åtgärderna finns att alla barn ska ha ett eget rum, i det fall det inte går så finns det möjlighet att gå till ett annat rum för avskildhet, att bedöma barnen och därefter placera dem i lämpligt boende, och att utbilda personalen så att den vet vad den ska göra vid incidenter.