27 maj 2016 10:59

27 maj 2016 10:59

Brukare bortglömd nattetid i åtta dygn

SKÖVDE: Brukare utan nattillsyn – ärendet Ivo-anmäls

Efter att ha vistats på sjukhus kom brukaren hem till sin bostad i Skövde. Men detta uppmärksammades inte av nattpersonalen inom hemtjänsten och brukaren var utan tillsyn nattetid i åtta dygn. Nu anmäls fallet till Ivo.

För ett par veckor sedan kom brukaren hem till sin bostad i Skövde efter en sjukhusvistelse. Men detta missade personalen. Enligt en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som gjorts i dagarna av Skövde kommuns socialt ansvariga samordnare, har ingen personal kontrollerat journalanteckningar, eller dubbelkontrollerat med enhetschef. Ingen annan åtgärd har heller vidtagits av personalen.

Vid ett tillfälle när brukaren själv larmade uppdagades det att nattillsynen inte skötts.

Brukaren hade då varit utan nattillsyn under åtta dygn. Dagtid ska dock den beviljade hjälpen ha fungerat.

I anmälan till Ivo framgår att bristfälliga rutiner kring överrapportering av brukare som kommer hem eller läggs in på sjukhus tros vara orsaken till den allvarliga missen.

Nu utreds ärendet av kommunen och man har också haft samtal med berörd arbetsgrupp om vikten att läsa och säkerställa information kontinuerligt.

Man har också tagit upp vikten av informationsöverföring och journalanteckningar.

För ett par veckor sedan kom brukaren hem till sin bostad i Skövde efter en sjukhusvistelse. Men detta missade personalen. Enligt en anmälan till Ivo, Inspektionen för vård och omsorg, som gjorts i dagarna av Skövde kommuns socialt ansvariga samordnare, har ingen personal kontrollerat journalanteckningar, eller dubbelkontrollerat med enhetschef. Ingen annan åtgärd har heller vidtagits av personalen.

Vid ett tillfälle när brukaren själv larmade uppdagades det att nattillsynen inte skötts.

Brukaren hade då varit utan nattillsyn under åtta dygn. Dagtid ska dock den beviljade hjälpen ha fungerat.

I anmälan till Ivo framgår att bristfälliga rutiner kring överrapportering av brukare som kommer hem eller läggs in på sjukhus tros vara orsaken till den allvarliga missen.

Nu utreds ärendet av kommunen och man har också haft samtal med berörd arbetsgrupp om vikten att läsa och säkerställa information kontinuerligt.

Man har också tagit upp vikten av informationsöverföring och journalanteckningar.