27 maj 2016 14:12

27 maj 2016 14:59

Cementas ansökan ska prövas igen

SKÖVDE: "Ett glädjande besked"

(UPPDATERAD) Det blir ännu en prövning i domstol av Cementas tillstånd för att bryta kalksten i Billingen. Det står klart sedan Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt beviljat prövningstillstånd.

– Ett glädjande besked, säger Alv Svensson, talesperson för Nätverket Rädda Våmbsdalen.

Han berättar att under juni månad kommer parterna att få möjlighet att komplettera sina överklagande. En huvudförhandling med syn är inplanerad till september månad vilket innebär att domstolens ledamöter kommer att studera förhållandena på plats i Våmb.

– Därmed kan det dröja till november innan vi har en slutlig dom, tror Svensson.

Beskedet från Mark- och miljööverdomstolen blev känt på fredagen och innebär att flera av de överklaganden som lämnats in till domstolen kommer att tas upp. Några överklagande, från grannar som bedöms bo för långt bort och Liberalerna avvisas dock av domstolen. Politiska partier anses enligt miljöbalken inte ha klagorätt.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav i mars Cementa tillstånd att bryta kalksten i täkten ända fram till 2031, men nu kommer alltså Cementas ansökan prövas av Mark- och Miljööverdomstolen.

Det blir fjärde gången i den utdragna juridiska processen.

– Ett glädjande besked, säger Alv Svensson, talesperson för Nätverket Rädda Våmbsdalen.

Han berättar att under juni månad kommer parterna att få möjlighet att komplettera sina överklagande. En huvudförhandling med syn är inplanerad till september månad vilket innebär att domstolens ledamöter kommer att studera förhållandena på plats i Våmb.

– Därmed kan det dröja till november innan vi har en slutlig dom, tror Svensson.

Beskedet från Mark- och miljööverdomstolen blev känt på fredagen och innebär att flera av de överklaganden som lämnats in till domstolen kommer att tas upp. Några överklagande, från grannar som bedöms bo för långt bort och Liberalerna avvisas dock av domstolen. Politiska partier anses enligt miljöbalken inte ha klagorätt.

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg gav i mars Cementa tillstånd att bryta kalksten i täkten ända fram till 2031, men nu kommer alltså Cementas ansökan prövas av Mark- och Miljööverdomstolen.

Det blir fjärde gången i den utdragna juridiska processen.