27 maj 2016 06:00

27 maj 2016 06:00

"Folk har förståelse"

HUSEBY: Trafiken påverkas när det byggs cirkulationsplats

Det kan bli långa köer i rusningstid men annars flyter trafiken på – trots att byggnationen av den nya cirkulationsplatsen i Huseby pågår just intill.
– Folk har nog förståelse för att det är stökigt ett tag, vi bygger ju om för att det ska bli bättre, säger Marie Söderlid, Trafikverket.

2013 bestämdes att det ska bli en cirkulationsplats för att lösa trafikproblemen vid Husebykorset, denna trafiktäta korsning där riksväg 49 möter väg 194 öster om Skövde. Särskilt i rusningstid har korsningen länge varit ett irriterande moment för framför allt trafiken från Hjo och för boende i området som kör på anslutande grusvägar. Att komma ut på 49:an kunde ta tid – vägavsnittet från Husebykorset och in till Skövde är ett av de mest trafikerade i Skaraborg med 12 600 fordon per dygn.

Man kan därför förstå att en förändring är efterlängtad. Och i april inleddes också ombyggnationen av korsningen som nu ska bli en cirkulationsplats i stället. Men förändringen ska ske samtidigt som trafiken ändå måste passera, vilket är en utmaning.

Krångel maj till juli

– Det har ändå gått väldigt bra hittills, det är som mest krångligt för alla att ta sig fram från mitten av maj till juli, säger Marie Söderlid, projektledare vid Trafikverket.

– Inledningsvis skedde huvudsakligen arbete med den norra delen av cirkulationsplatsen och det påverkade inte trafiken så mycket. Men nu när det är den södra delen som gäller är det lite stökigare.

Trafiken från Hjo leds via en tillfällig väg i korsningen.

Bildas köer

Det är framför allt i rusningstid – på mornar och eftermiddag – som det bildas långa köer, en del talar om köer ända till Byggmax i Skövde.

– Jag vet inte exakt hur långa de är, men det är inte så konstigt att det blir köer. Det är ju mycket trafik på vägen och det är också därför vi bygger om.

Det sitter betongbarriärer mellan vägen och bygget och vissa upplever det som lite stökigt och krångligt att ta sig fram. Men Marie Söderlid säger att man inte nåtts av kritik, men fått enstaka frågor.

– Men de har bara handlat om hur länge det håller på och liknande.

Innan byggnationen startade vädjade Trafikverket om att trafikanter skulle åka kollektivt, samåka eller välja andra vägar under byggtiden.

Info gick fram

– Vi och huvudentreprenören Svevia har nog uppfattningen om att den informationen har gått fram.

Den sista september ska arbetet vara helt klart. Då är även de nya busshållplatserna väster om rondellen klara och platsen har fått anslutande gång- och cykelvägar.

2013 bestämdes att det ska bli en cirkulationsplats för att lösa trafikproblemen vid Husebykorset, denna trafiktäta korsning där riksväg 49 möter väg 194 öster om Skövde. Särskilt i rusningstid har korsningen länge varit ett irriterande moment för framför allt trafiken från Hjo och för boende i området som kör på anslutande grusvägar. Att komma ut på 49:an kunde ta tid – vägavsnittet från Husebykorset och in till Skövde är ett av de mest trafikerade i Skaraborg med 12 600 fordon per dygn.

Man kan därför förstå att en förändring är efterlängtad. Och i april inleddes också ombyggnationen av korsningen som nu ska bli en cirkulationsplats i stället. Men förändringen ska ske samtidigt som trafiken ändå måste passera, vilket är en utmaning.

Krångel maj till juli

– Det har ändå gått väldigt bra hittills, det är som mest krångligt för alla att ta sig fram från mitten av maj till juli, säger Marie Söderlid, projektledare vid Trafikverket.

– Inledningsvis skedde huvudsakligen arbete med den norra delen av cirkulationsplatsen och det påverkade inte trafiken så mycket. Men nu när det är den södra delen som gäller är det lite stökigare.

Trafiken från Hjo leds via en tillfällig väg i korsningen.

Bildas köer

Det är framför allt i rusningstid – på mornar och eftermiddag – som det bildas långa köer, en del talar om köer ända till Byggmax i Skövde.

– Jag vet inte exakt hur långa de är, men det är inte så konstigt att det blir köer. Det är ju mycket trafik på vägen och det är också därför vi bygger om.

Det sitter betongbarriärer mellan vägen och bygget och vissa upplever det som lite stökigt och krångligt att ta sig fram. Men Marie Söderlid säger att man inte nåtts av kritik, men fått enstaka frågor.

– Men de har bara handlat om hur länge det håller på och liknande.

Innan byggnationen startade vädjade Trafikverket om att trafikanter skulle åka kollektivt, samåka eller välja andra vägar under byggtiden.

Info gick fram

– Vi och huvudentreprenören Svevia har nog uppfattningen om att den informationen har gått fram.

Den sista september ska arbetet vara helt klart. Då är även de nya busshållplatserna väster om rondellen klara och platsen har fått anslutande gång- och cykelvägar.