27 maj 2016 09:29

27 maj 2016 09:29

Kommunen satsar på nytt miljövänligt bränsle

SKÖVDE

Skövde kommun går över till ett nytt miljövänligt bränsle. Det kallas HVO, är en miljödiesel som framställs av vegetabiliska oljor, avfall och restprodukter och minskar koldioxidutsläppen med cirka 80 procent.

– Vi minskar användningen av fossila bränslen, vilket är ett stort steg i vårt miljöarbete, säger miljöstrateg Sari Strömblad i ett pressmeddelande.

I ett första steg används bränslet i de tunga maskinerna och fordonen över 3,5 ton.

 

 

– Vi minskar användningen av fossila bränslen, vilket är ett stort steg i vårt miljöarbete, säger miljöstrateg Sari Strömblad i ett pressmeddelande.

I ett första steg används bränslet i de tunga maskinerna och fordonen över 3,5 ton.