27 maj 2016 12:07

27 maj 2016 12:07

Överläkare på Skas blirprofessor i Linköping

SJUKVÅRD

Per-Göran Larsson, överläkare på kvinnokliniken vid Skaraborgs sjukhus, blir professor i obstetrik och gynekologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

1991 disputerade han i Linköping med en avhandling om bakteriell vaginos. Parallellt med forskningen har P-G Larsson arbetat på Skas i Skövde och där kommer han att bli kvar.

– Hedrande och mycket roligt att promoveras till professor, säger Larsson i ett pressmeddelande.

1991 disputerade han i Linköping med en avhandling om bakteriell vaginos. Parallellt med forskningen har P-G Larsson arbetat på Skas i Skövde och där kommer han att bli kvar.

– Hedrande och mycket roligt att promoveras till professor, säger Larsson i ett pressmeddelande.