27 maj 2016 14:55

27 maj 2016 14:55

Socialnämnden har gått back

SKÖVDE

Efter årets första fyra månader ser socialnämnden ut att gå back med 1,5 miljoner. Därmed inte sagt att det blir så när året är slut.

– HVB-placeringar (hem för vård eller boende) för barn och unga blir lite högre än budgeterat. Även missbruksplaceringar, säger Elisabeth Svalefelt, nämndens ordförande (M).

Försörjningsstödet är däremot lägre än budgeterat, en följd av att fler har fått jobb. Men det ligger också arbete bakom.

– Vi jobbar på ett väldigt strukturerat sätt och träffar människorna varje månad, så gör man inte i andra kommuner, säger Lena Friberg, tillförordnad socialchef.

Skövde ligger lågt jämfört med andra kommuner i samma storlek när det gäller kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare, 600 kronor mot snittet 1462. Siffran är från 2014.

– HVB-placeringar (hem för vård eller boende) för barn och unga blir lite högre än budgeterat. Även missbruksplaceringar, säger Elisabeth Svalefelt, nämndens ordförande (M).

Försörjningsstödet är däremot lägre än budgeterat, en följd av att fler har fått jobb. Men det ligger också arbete bakom.

– Vi jobbar på ett väldigt strukturerat sätt och träffar människorna varje månad, så gör man inte i andra kommuner, säger Lena Friberg, tillförordnad socialchef.

Skövde ligger lågt jämfört med andra kommuner i samma storlek när det gäller kostnaden för ekonomiskt bistånd per invånare, 600 kronor mot snittet 1462. Siffran är från 2014.