28 maj 2016 08:27

28 maj 2016 08:29

"Motståndsledare" drar sig tillbaka

SKÖVDE: Efter beskedet om ny prövning av Cementatillstånd

Alv Svensson, talesperson för Nätverket rädda Våmbsdalen, drar sig tillbaka på grund av sjukdom.

– Jag har varit engagerad i tolv år och det är dags att andra får ta över. Jag kommer successivt träda tillbaka och en ny ledningsgrupp kommer ta över, säger Alv Svensson.

Han har varit en av förgrundsfigurerna i Nätverket Rädda Våmbsdalen, men han lider sedan en tid tillbaka av en allvarlig sjukdom som tagit på hans krafter.

Nätverket bildades 2006 och har sedan dess kämpat mot Cementas brytningar i Våmbsdalen. En ny ledningsgrupp är utsedd och kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Nätverket och Naturskyddsföreningen i Skövde samverkar också kring en insamling av pengar.

– Syftet är att vi ska få förutsättningar för att hyra in miljöjuridisk kompetens som kan hjälp oss i fortsättningen, säger Alv Svensson.

På fredagen blev det känt att Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd för de som överklagat de tillstånd att bryta fram till 2031 som Cementa fick i mars. Därmed kommer en ny huvudförhandling hållas i september.

I beslutet från Mark- och Miljööverdomstolen ges inga särskilda besked om varför prövningstillstånd meddelats. I beslutet skriver man dock att grannar uppger hur de störs av buller, sprängningar och damning från verksamheten samt att det finns risk för försämrade vattentäkter.

– Jag har varit engagerad i tolv år och det är dags att andra får ta över. Jag kommer successivt träda tillbaka och en ny ledningsgrupp kommer ta över, säger Alv Svensson.

Han har varit en av förgrundsfigurerna i Nätverket Rädda Våmbsdalen, men han lider sedan en tid tillbaka av en allvarlig sjukdom som tagit på hans krafter.

Nätverket bildades 2006 och har sedan dess kämpat mot Cementas brytningar i Våmbsdalen. En ny ledningsgrupp är utsedd och kommer att presenteras vid ett senare tillfälle.

Nätverket och Naturskyddsföreningen i Skövde samverkar också kring en insamling av pengar.

– Syftet är att vi ska få förutsättningar för att hyra in miljöjuridisk kompetens som kan hjälp oss i fortsättningen, säger Alv Svensson.

På fredagen blev det känt att Mark- och miljööverdomstolen beviljat prövningstillstånd för de som överklagat de tillstånd att bryta fram till 2031 som Cementa fick i mars. Därmed kommer en ny huvudförhandling hållas i september.

I beslutet från Mark- och Miljööverdomstolen ges inga särskilda besked om varför prövningstillstånd meddelats. I beslutet skriver man dock att grannar uppger hur de störs av buller, sprängningar och damning från verksamheten samt att det finns risk för försämrade vattentäkter.