30 maj 2016 16:02

30 maj 2016 16:02

Brukare låstes in

SKÖVDE: Ivo avslutar ärende

En brukare låstes in av personalen på äldreboendet och bemöttes också nedlåtande. Inspektionen för vård och omsorg, dit missförhållandet anmäldes, anser att kommunen gjort tillräckligt för att förhindra att liknande inträffar igen och avslutar därför ärendet.

Enligt lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, blev en boende på ett äldreboende i Skövde förra året inlåst på sitt rum av personal.

Personen ska också ha blivit bemött på ett nedlåtande sätt.

Vid ett annat tillfälle ska personen ha blivit fråntagen sitt trygghetslarm utan att andra insatser sattes in.

Utredde ärendet

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde har utrett ärendet och kommit fram till att några av de anställda har svårigheter att hantera just den här personen på boendet.

Enhetschefen ska tidigare ha vidtagit ett flertal åtgärder för att garantera den enskilde optimal trygghet, omsorg och respektfullt bemötande.

Enhetschefen har utfärdat en skriftlig varning till aktuell personal och information har lämnats på personalmöte om den uppkomna händelsen.

Inga Ivo-åtgärder

Ansvarig enhetschef ska också kontinuerligt följa upp de åtgärder som vidtagits. Enligt uppgift i Ivo-beslutet har en anställd senare valt att säga upp sig från sin tjänst.

Ivo har nu tagit del av utredningen och har också kommit fram till att man avslutar ärendet, några ytterligare åtgärder på grund av det inträffade kommer inte att vidtas.

Granska verksamheten

Skälet är att Ivo bedömer att vård- och omsorgsnämnden i Skövde har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Enligt Ivo har nämnden identifierat orsaker till det inträffade och vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet.

Nämnden har också planerat för att vidta fler åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Ivo avslutar sitt beslut med att konstatera att man vid framtida tillsyn kan komma att granska aktuell verksamhet i Skövde.

Enligt lex Sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, blev en boende på ett äldreboende i Skövde förra året inlåst på sitt rum av personal.

Personen ska också ha blivit bemött på ett nedlåtande sätt.

Vid ett annat tillfälle ska personen ha blivit fråntagen sitt trygghetslarm utan att andra insatser sattes in.

Utredde ärendet

Vård- och omsorgsnämnden i Skövde har utrett ärendet och kommit fram till att några av de anställda har svårigheter att hantera just den här personen på boendet.

Enhetschefen ska tidigare ha vidtagit ett flertal åtgärder för att garantera den enskilde optimal trygghet, omsorg och respektfullt bemötande.

Enhetschefen har utfärdat en skriftlig varning till aktuell personal och information har lämnats på personalmöte om den uppkomna händelsen.

Inga Ivo-åtgärder

Ansvarig enhetschef ska också kontinuerligt följa upp de åtgärder som vidtagits. Enligt uppgift i Ivo-beslutet har en anställd senare valt att säga upp sig från sin tjänst.

Ivo har nu tagit del av utredningen och har också kommit fram till att man avslutar ärendet, några ytterligare åtgärder på grund av det inträffade kommer inte att vidtas.

Granska verksamheten

Skälet är att Ivo bedömer att vård- och omsorgsnämnden i Skövde har fullgjort sin utrednings- och anmälningsskyldighet enligt socialtjänstlagen.

Enligt Ivo har nämnden identifierat orsaker till det inträffade och vidtagit åtgärder för att utan dröjsmål avhjälpa eller undanröja missförhållandet.

Nämnden har också planerat för att vidta fler åtgärder för att förhindra att något liknande inträffar igen.

Ivo avslutar sitt beslut med att konstatera att man vid framtida tillsyn kan komma att granska aktuell verksamhet i Skövde.