30 maj 2016 15:55

30 maj 2016 15:55

Ett nytt forum för dialog

SKÖVDE: Skövde kommun har bildat ett interreligiöst råd

För att öka förståelsen och samförståndet mellan olika religiösa samfund och organisationer har ett interreligiöst råd bildats i Skövde kommun.
– Vi tror att samtal är viktigt och dialog ett väldigt bra sätt att mötas över olika gränser, säger rådets ordförande Conny Brännberg.

Fröet till det interreligiösa rådet såddes när Kristdemokraternas Conny Brännberg skrev en motion i frågan och nu ska Brännberg tillsammans med Helena Dahlström från Socialdemokraterna vara drivande i rådet. Båda betonar dock att det här inte är något politiskt.

– Vi företräder kommunens intressen. Partipolitiken har en uppgift men när fullmäktige kommit överens och gett ett uppdrag så ska vi verkställa det uppdraget. Vi har inga problem med det och hoppas heller inte att vi blir sedda som företrädare för partiet i en sådan här fråga utan att vi i stället blir kommunens företrädare, resonerar Brännberg.

Helena Dahlström ser fram mot att jobba med det här och hoppas att det ska falla i god jord.

– Det är jätteroligt att vara med och starta upp något nytt och att få ta de första stegen tycker jag ska bli jättespännande. Det är ändå så att religionerna spelar en stor roll i samhället och kan vi nu på något vis samlas och diskutera vid ett och samma bord så är det jätteroligt, säger Dahlström.

Utbyta kunskaper

Syftet med rådet är att få till ett mötesforum för utbyte av kunskaper över religionsgränser samt skapa en dialog mellan olika trossamfund och kommunen.

– Bakgrunden till ett interreligiöst råd är att vi vill ha en strukturerad dialog mellan religiösa företrädare och kommunen. Då har vi tänkt att vända oss till de trossamfund som finns i Skövde, men också olika sammanslutningar och föreningar som kan finnas här, fortsätter Brännberg.

Helena Dahlström:

– Jag tror att det beövs en organiserad samling där man är trygg och där man kan säga sina saker på ett tydligt sätt.

Inför bildandet av det interreligiösa rådet så har man försökt att kartlägga det religiösa landskapet i Skövde, men det har inte varit helt enkelt. För vissa religioner har man inte hittat några organiserade former i Skövde, men alla är välkomna i det interreligiösa rådet som har sitt första möte den 7 juni.

– Vi hoppas att alla religiösa organiserade samfund kommer att företrädas av minst en person, det är vår ambition så att vi kan få en bred dialog, avslutar Brännberg.

Fröet till det interreligiösa rådet såddes när Kristdemokraternas Conny Brännberg skrev en motion i frågan och nu ska Brännberg tillsammans med Helena Dahlström från Socialdemokraterna vara drivande i rådet. Båda betonar dock att det här inte är något politiskt.

– Vi företräder kommunens intressen. Partipolitiken har en uppgift men när fullmäktige kommit överens och gett ett uppdrag så ska vi verkställa det uppdraget. Vi har inga problem med det och hoppas heller inte att vi blir sedda som företrädare för partiet i en sådan här fråga utan att vi i stället blir kommunens företrädare, resonerar Brännberg.

Helena Dahlström ser fram mot att jobba med det här och hoppas att det ska falla i god jord.

– Det är jätteroligt att vara med och starta upp något nytt och att få ta de första stegen tycker jag ska bli jättespännande. Det är ändå så att religionerna spelar en stor roll i samhället och kan vi nu på något vis samlas och diskutera vid ett och samma bord så är det jätteroligt, säger Dahlström.

Utbyta kunskaper

Syftet med rådet är att få till ett mötesforum för utbyte av kunskaper över religionsgränser samt skapa en dialog mellan olika trossamfund och kommunen.

– Bakgrunden till ett interreligiöst råd är att vi vill ha en strukturerad dialog mellan religiösa företrädare och kommunen. Då har vi tänkt att vända oss till de trossamfund som finns i Skövde, men också olika sammanslutningar och föreningar som kan finnas här, fortsätter Brännberg.

Helena Dahlström:

– Jag tror att det beövs en organiserad samling där man är trygg och där man kan säga sina saker på ett tydligt sätt.

Inför bildandet av det interreligiösa rådet så har man försökt att kartlägga det religiösa landskapet i Skövde, men det har inte varit helt enkelt. För vissa religioner har man inte hittat några organiserade former i Skövde, men alla är välkomna i det interreligiösa rådet som har sitt första möte den 7 juni.

– Vi hoppas att alla religiösa organiserade samfund kommer att företrädas av minst en person, det är vår ambition så att vi kan få en bred dialog, avslutar Brännberg.