30 maj 2016 15:00

30 maj 2016 15:00

Forskare från högskolan deltar i Almedalen

SKÖVDE: Högskolan satsar nästan 200 000 kronor på deltagandet i Visby

Högskolan i Skövde satsar 198 000 kronor på att skicka tolv personer till Almedalen.
Där vill man sprida aktuell kunskap om lärosätets forskning.

Som vanligt arrangeras Sveriges största politiska mötesplats i Visby i sommar, och som vanligt deltar Högskolan i Skövde i flera programpunkter.

Skyldiga att medverka

Totalt reser tolv personer från högskolan till Visby och de är där olika lång tid beroende på hur mycket de deltar.

Även i år har man hyrt en villa utanför Visby, man anlitar en moderator samt betalar en avgift (100 000 kronor) till Västsvenska arenan.

Tillsammans med resor och bilhyra blir den totala summan 198 000 kronor.

Rektor Sigbritt Karlsson tycker att det är viktigt att vara med i Almedalen.

– Politiker och andra beslutsfattare rör sig från seminarium till seminarium för att få kunskap om hur utmaningarna kan lösas. Om vi som arbetar på olika lärosäten kan ge dessa beslutsfattare viktig kunskap som kan bidra till att samhället som helhet fattar bättre beslut, har vi närmast en skyldighet att finnas på plats.

Tre seminarier

Nytt för i år är att de tre högskolorna i Västsverige: Skövde, Borås och Väst ingår i den Västsvenska arenan. Där ingår sedan tidigare regionen, Göteborgs stad, Chalmers, Göteborgs universitet och Västsvenska handelskammaren.

Från högskolans sida menar man att det är positivt att kunna ta del av arenans infrastruktur samt att finnas med i ett större sammanhang.

Forskare på Högskolan i Skövde håller i tre egna seminarier som handlar om öppna standarder och att myndigheter låser in sig i IT-system, äldres smärta samt barns säkerhet på internet.

Jämställd akademi

Sigbritt Karlsson och prorektor Lena Mårtensson medverkar vid andra aktörers arrangemang. Sigbritt Karlsson ska diskutera jämställd akademi, konsten att utforma ett tillträdessystem till landet lärosäten samt hur lärandet ska maximeras.

Lena Mårtensson deltar i seminariet ”Vilken betydelse har de nya högskolorna för regional tillväxt och utveckling?”

Som vanligt arrangeras Sveriges största politiska mötesplats i Visby i sommar, och som vanligt deltar Högskolan i Skövde i flera programpunkter.

Skyldiga att medverka

Totalt reser tolv personer från högskolan till Visby och de är där olika lång tid beroende på hur mycket de deltar.

Även i år har man hyrt en villa utanför Visby, man anlitar en moderator samt betalar en avgift (100 000 kronor) till Västsvenska arenan.

Tillsammans med resor och bilhyra blir den totala summan 198 000 kronor.

Rektor Sigbritt Karlsson tycker att det är viktigt att vara med i Almedalen.

– Politiker och andra beslutsfattare rör sig från seminarium till seminarium för att få kunskap om hur utmaningarna kan lösas. Om vi som arbetar på olika lärosäten kan ge dessa beslutsfattare viktig kunskap som kan bidra till att samhället som helhet fattar bättre beslut, har vi närmast en skyldighet att finnas på plats.

Tre seminarier

Nytt för i år är att de tre högskolorna i Västsverige: Skövde, Borås och Väst ingår i den Västsvenska arenan. Där ingår sedan tidigare regionen, Göteborgs stad, Chalmers, Göteborgs universitet och Västsvenska handelskammaren.

Från högskolans sida menar man att det är positivt att kunna ta del av arenans infrastruktur samt att finnas med i ett större sammanhang.

Forskare på Högskolan i Skövde håller i tre egna seminarier som handlar om öppna standarder och att myndigheter låser in sig i IT-system, äldres smärta samt barns säkerhet på internet.

Jämställd akademi

Sigbritt Karlsson och prorektor Lena Mårtensson medverkar vid andra aktörers arrangemang. Sigbritt Karlsson ska diskutera jämställd akademi, konsten att utforma ett tillträdessystem till landet lärosäten samt hur lärandet ska maximeras.

Lena Mårtensson deltar i seminariet ”Vilken betydelse har de nya högskolorna för regional tillväxt och utveckling?”