30 maj 2016 17:22

30 maj 2016 17:23

Miljöpartiet vill satsa på gamla och unga

BUDGET

Sänkt åldersgräns för gratis buss och snabbare giftsanering i förskolorna. Miljöpartiet (MP) vill i sin skuggbudget satsa på både gamla och unga.

Mest pengar vill MP lägga på att höja lärarlönerna alternativt anställa fler lärare till en ökad kostnad på fyra miljoner kronor. I dag åker hen som är 75 år fyllda gratis buss i Skövde, MP vill sänka gränsen till 70 år, vilket skulle kosta en halv miljon kronor.

Man vill också öka andelen ekologisk mat i kommunens alla kök (en miljon kronor) och öka på takten att få Skövdes alla förskolor fria från gifter och kemikalier (3,5 miljoner kronor).

MP vill också lägga 850 000 kronor på att starta upp naturskolan igen och 150 000 kronor på att köpa mer fossilfritt bränsle. Allt som allt 10 miljoner kronor. I jämförelse med Alliansens budget vill MP spara in summan på bland annat en satsning på Billingen ”i rimlig takt” – vilket innebär 10 miljoner kronor om året 2017–2019 och utan fastighetsköp.

Man vill också minska anslaget till Next Skövde från 12 till sju miljoner kronor.

– Vi vill styra om kommunens budget till att bli lite grönare och bättre för våra barn, säger Roger Almgren, MP:s ledamot i kommunstyrelsen.

Mest pengar vill MP lägga på att höja lärarlönerna alternativt anställa fler lärare till en ökad kostnad på fyra miljoner kronor. I dag åker hen som är 75 år fyllda gratis buss i Skövde, MP vill sänka gränsen till 70 år, vilket skulle kosta en halv miljon kronor.

Man vill också öka andelen ekologisk mat i kommunens alla kök (en miljon kronor) och öka på takten att få Skövdes alla förskolor fria från gifter och kemikalier (3,5 miljoner kronor).

MP vill också lägga 850 000 kronor på att starta upp naturskolan igen och 150 000 kronor på att köpa mer fossilfritt bränsle. Allt som allt 10 miljoner kronor. I jämförelse med Alliansens budget vill MP spara in summan på bland annat en satsning på Billingen ”i rimlig takt” – vilket innebär 10 miljoner kronor om året 2017–2019 och utan fastighetsköp.

Man vill också minska anslaget till Next Skövde från 12 till sju miljoner kronor.

– Vi vill styra om kommunens budget till att bli lite grönare och bättre för våra barn, säger Roger Almgren, MP:s ledamot i kommunstyrelsen.