30 maj 2016 10:09

30 maj 2016 10:09

Skövde placerar sig i toppen

SKÖVDE: Årets superkommuner 2016 utsedda

Skövde kommmun står sig väl när det gäller framgång och utveckling.
Dagens Samhälle har sammanställt en lista över årets superkommuner och Skövde hamnade på plats 17.

Skövde växer och utvecklas i rask takt och det märks också i den ranking av Sveriges kommuner som tidningen Dagens Samhälle har gjort. Tidningen har utgått från åtta olika faktorer som är betydelsefulla för en kommuns framgång och på den rankingen placerar sig Skövde högt.

Dagens Samhälle delade in Sveriges 290 kommuner i tre olika kategorier – täta kommuner, storstadskommuner och landsbygdskommuner. Skövde är med i kategorin täta kommuner, vilket innebär kommuner med mindre än 50 procent befolkning i glesbefolkade områden och där placerade sig Skövde på 17:e plats bland totalt 131 kommuner.

I årets superkommun undersöks kommunerna noggrannt inom åtta områden. Fyra av dem behandlar de fem senaste åren och innefattar attraktivitet (inrikes flyttnetto), antal som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin samt utveckling av antal företag i kommunen.

Övriga fyra kategorier är mer framtidsorienterade. Där tittar man på utbildningsnivån bland kommunens invånare, företagens bedömning av förbindelser i och till kommunen, företagsamhet och de demografiska förutsättningarna.

Frågan vad som utmärker en framgångsrik kommun finns inget självklart svar på. Vi väger samman flera väsentliga variabler och kan på så sätt se vilka kommuner som utmärker sig, säger Gustav Halth, som är researcher på Dagens Samhälle, på tidningens hemsida.

– Genom årets superkommuner lyfter vi fram spännande kommunförebilder, kommuner som är väl positionerade för framtiden och det nya kunskapssamhället, säger Anna Sönne, tillförordnad chef­redaktör på Dagens Samhälle.

Skånska Höör blev etta i kategorin täta kommuner. Bland storstadskommunerna toppade Solna medan Åre blev främsta landsbygdskommun.

Skövde växer och utvecklas i rask takt och det märks också i den ranking av Sveriges kommuner som tidningen Dagens Samhälle har gjort. Tidningen har utgått från åtta olika faktorer som är betydelsefulla för en kommuns framgång och på den rankingen placerar sig Skövde högt.

Dagens Samhälle delade in Sveriges 290 kommuner i tre olika kategorier – täta kommuner, storstadskommuner och landsbygdskommuner. Skövde är med i kategorin täta kommuner, vilket innebär kommuner med mindre än 50 procent befolkning i glesbefolkade områden och där placerade sig Skövde på 17:e plats bland totalt 131 kommuner.

I årets superkommun undersöks kommunerna noggrannt inom åtta områden. Fyra av dem behandlar de fem senaste åren och innefattar attraktivitet (inrikes flyttnetto), antal som lämnar grundskolan med gymnasiebehörighet, den kommunala ekonomin samt utveckling av antal företag i kommunen.

Övriga fyra kategorier är mer framtidsorienterade. Där tittar man på utbildningsnivån bland kommunens invånare, företagens bedömning av förbindelser i och till kommunen, företagsamhet och de demografiska förutsättningarna.

Frågan vad som utmärker en framgångsrik kommun finns inget självklart svar på. Vi väger samman flera väsentliga variabler och kan på så sätt se vilka kommuner som utmärker sig, säger Gustav Halth, som är researcher på Dagens Samhälle, på tidningens hemsida.

– Genom årets superkommuner lyfter vi fram spännande kommunförebilder, kommuner som är väl positionerade för framtiden och det nya kunskapssamhället, säger Anna Sönne, tillförordnad chef­redaktör på Dagens Samhälle.

Skånska Höör blev etta i kategorin täta kommuner. Bland storstadskommunerna toppade Solna medan Åre blev främsta landsbygdskommun.